Browsing Tag

muamalah

Muamalah,

Elak Ambil Waranti Tambahan, Ini Sebab-Sebabnya

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD

PADA kebiasaannya, apabila kita membeli kereta atau peralatan elektrik, kita akan dimaklumkan bahawa pembelian itu disertakan dengan waranti (jaminan) untuk suatu tempoh tertentu seperti setahun.

Waranti tersebut adalah satu bentuk jaminan daripada pihak pengeluar bahawa jika berlaku kerosakan pada barangan yang dibeli dalam tempoh yang ditetapkan, kos penyelenggaraannya akan ditanggung oleh pihak pengeluar.

Tiada pertikaian dari segi keharusan waranti ini dari perspektif hukum syarak. Ini kerana ia ditawarkan bersekali dengan pembelian kereta atau peralatan elektrik. Oleh itu, harga bayaran  waranti yang dimasukkan sekali dalam harga barangan yang dibeli tidak membawa kepada isu gharar (ketidakpastian) yang dilarang kerana ia boleh dikira sebagai harga kepada barangan yang dibeli dan waranti itu hanya tabi’ (yang mengikut) sahaja.

Namun, timbul pertikaian tentang status halal waranti tambahan yang dikenali juga sebagai perjanjian perkhidmatan atau kontrak tambahan atau perjanjian penyelenggaraan. Wikipedia mentakrifkan waranti tambahan sebagai jaminan berpanjangan yang ditawarkan kepada pengguna sebagai tambahan kepada waranti standard pada item baharu.

Daripada takrifan tersebut, dapat difahami bahawa waranti tambahan ini perlu dibeli secara berasingan. Ia biasanya ditawarkan untuk tempoh jaminan tambahan ke atas tempoh jaminan sedia ada yang disertakan bersekali ketika membeli kereta atau peralatan elektrik misalnya. Sebagai contoh, tempoh waranti sedia ada adalah setahun. Jika pembeli mahukan jaminan tambahan selama lima tahun misalnya, dia kena membeli waranti tersebut.

Sebagai orang Islam, adakah pembelian waranti tambahan ini diharuskan? Kebanyakan ulama kontemporari memutuskan ia haram. Ini kerana pembelian tersebut melibatkan ketidakpastian sama ada sesuatu yang dibeli itu ada atau tidak atau berlaku atau tidak. Dengan kata lain, kerosakan adalah suatu yang tidak pasti akan berlaku, namun bayaran sudah dibuat. Jika dilihat dari aspek ini, ia sama seperti membeli insurans konvensional. Sebagaimana yang dimaklumi, insurans konvensional adalah diharamkan.

Waranti tambahan

ELAKKAN dalam urusan jual beli waranti tambahan sebagai langkah berhati-hati bagi mengelak elemen gharar.

Dalam muamalat Islam, antara unsur yang dilarang adalah gharar. Gharar merujuk kepada ketidakpastian. Sebagai contoh, apabila kita membeli sesuatu daripada seseorang, tetapi apa yang kita beli itu belum pasti boleh diserahkan kepada kita, maka di sini ada unsur gharar.

Baca juga Kepentingan ketelusan dalam muamalat kerana di situlah tertakluknya persetujuan pihak yang berkontrak

Dalam waranti tambahan juga wujud unsur gharar. Pembeli membuat bayaran kepada suatu yang belum pasti berlaku. Ini kerana jika tiada kerosakan berlaku, maka servis atau perkhidmatan membaiki kerosakan tidak akan berlaku sedangkan bayaran telah dibuat. Dalam akad jual beli,  mesti ada sesuatu yang diperoleh oleh pembeli sebagai balasan kepada bayaran yang telah dibuat.

Selain daripada pandangan yang melihat waranti tambahan ini seumpama insurans konvensional, ada juga yang melihat waranti tambahan ini sebagai kafalah yang dikenakan fi (al-kafalah bi al-ujrah). Kebanyakan  ulama Timur Tengah tidak membenarkan kafalah yang dikenakan fi.

Namun di Malaysia, dalam Dokumen Polisi Kafalah (DP Kafalah) yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia ada dinyatakan tentang keharusan pengenaan fi ke atas kafalah.

Pada pandangan saya, pandangan kedua ini perlu kepada kajian lanjut sama ada adakah waranti tambahan ini benar-benar menepati konsep kafalah bi al-ujrah atau sebaliknya. Jika ia benar-benar menepati konsep ini, mungkin ada ruang untuk dikatakan waranti tambahan ini adalah diharuskan dalam Islam.

Sebagai penutup bicara, buat masa ini, saya berpandangan waranti tambahan ini perlu dijauhi oleh umat Islam sebagai langkah berhati-hati. Wallahualam.

***Dr Shamsiah Mohamad berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: Unsplash & Pexels

 

 

 

hologram
Gaya Hidup, Uncategorized, Video,

[Video] Imej Hologram Ganti Kemunculan Fizikal

no comment

Bayangkan alam sekolah di mana guru yang mengajar adalah dalam bentuk hologram : imej tiga dimensi dipancar cahaya laser.
Atau perbincangan berhubung penyelenggaraan di fasilti pelantar minyak laut dalam dilakukan secara remote atau jarak jauh di keselesaan pejabat di bandaraya, juga melalui teknologi hologram.

Semuanya ini bukan lagi bayangan tetapi realiti yang sudah dibawa oleh Serba Dinamik Group Berhad.
Ikuti kisah menarik syarikat milik anak tempatan dalam membangunkan teknologi moden masa kini.

#Muamalah​
#SinarIslamplus​​​
#SinarHarian​​​
#LifestyleSinarHarian​​​
#Teknologi​
#GayaHidup​​
#Teknologi​
#moden​
#hologram

pexels-cytonn-photography-955395
Muamalah,

Boleh bermuamalat dengan bukan Islam. Ini konsepnya yang perlu kita tahu…

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD

DALAM kitab suci al-Quran, ALLAH SWT berfirman: “Wahai manusia! sesungguhnya, KAMI telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, kemudian KAMI menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi ALLAH ialah orang yang paling bertakwa. ALLAH MAHA MENGETAHUI lagi MAHA TELITI.“ (Surah al-Hujurat, ayat 13)

Ayat itu menjelaskan kepada kita bahawa kewujudan pelbagai kaum dan bangsa adalah suatu yang memang dimaksudkan oleh ALLAH SWT. Tujuannya adalah untuk kita saling mengenali dan berinteraksi antara satu sama lain.

Dalam menjalani kehidupan seharian, memang kita tidak boleh lari daripada bermuamalat dengan golongan bukan Islam. Melihat kepada realiti itu, Islam tidak pernah mengharamkan umatnya daripada berurus niaga dengan bukan Muslim.

Sebenarnya, ada beberapa peristiwa yang mengharuskan hukum bermuamalat dengan golongan berkenaan. Antaranya, peristiwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi kerana baginda membeli makanan daripadanya secara hutang.

Sudah pasti Rasulullah SAW tidak akan lakukan perkara tersebut jika baginda tidak yakin dengan halalnya makanan yang dijual oleh orang Yahudi berkenaan.

Daripada peristiwa tersebut, dapat difahami bahawa tiada halangan dari segi syarak untuk kita berurus niaga dengan orang bukan Islam. Ia selagi mana urusan tersebut tidak bertentangan dengan syarak.

Ketahuilah, status bukan Muslim itu bukanlah asas kepada pengharaman sesuatu urusan. Dalam perbincangan fuqaha, ketika menggariskan syarat-syarat pihak yang berkontrak, mereka tidak meletakkan syarat ‘mestilah seorang Muslim‘ melainkan dalam kes tertentu seperti bab menjual al-Quran yang mana disyaratkan mestilah dijual kepada orang Islam.

Baca juga Bila orang bukan Islam beri salam, apa harus kita jawab…

Bermuamalat dengan bukan Islam


BERMUAMALATLAH dengan sesiapa sahaja termasuk orang bukan Islam dalam sebarang urusan yang bebas daripada unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar dan penipuan.

Itu pun masih ada ruang perbahasan lanjut melihat kepada situasi dan realiti sebenar yang saya tidak bermaksud untuk panjangkan perbincangan mengenainya dalam tulisan kali ini.

Apakah asas sebenar kepada pengharaman suatu urusan? Saya pernah menyebut dalam tulisan saya sebelum ini tentang kaedah umum yang digariskan oleh al-Quran dan hadis dalam bab muamalat maliyyah.

Rumusannya, urus niaga seseorang itu hanya akan dihukumkan haram sekiranya ia tidak mengikut kaedah yang telah ditetapkan iaitu mesti berasaskan kepada suka sama suka (taradhi) dan bebas daripada unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar dan penipuan.

Selain itu, umat Islam juga dilarang daripada melibatkan diri dalam urus niaga yang bersifat membantu bukan Islam untuk mengganggu gugat orang-orang Islam. Contoh klasik yang disebut dalam perbincangan fuqaha adalah menjual senjata kepada golongan bukan Islam yang memusuhi Islam.

Walaupun ia sekadar urusan jual beli sahaja, tetapi tetap memberi sumbangan tidak langsung kepada golongan itu untuk memerangi Islam.

Pada masa sama, umat Islam dilarang daripada terlibat dalam sebarang muamalah yang boleh membantu bertambahnya maksiat yang dilarang dalam Islam. Umpamanya, menjual buah anggur kepada pembuat arak. Ia bertujuan menjauhi kita daripada terlibat sama secara tidak langsung dalam menyumbang kepada aktiviti pembuatan arak.

Bermuamalat dengan bukan Islam

HARUS bermuamalat dengan golongan bukan Islam kecuali dalam hal yang boleh memberi mudarat kepada agama suci ini atau perkara yang dilarang oleh syarak.

Oleh itu, kita sebagai umat Islam harus jelas dan faham. Meskipun secara umumnya Islam mengharuskan kita bermuamalat dengan orang bukan Islam, tetapi pada masa sama, kita hendaklah memastikan bahawa urus niaga tersebut bebas daripada perkaraperkara yang dilarang oleh agama suci ini.

Antara perkara yang sangat perlu kita teliti adalah sejauh mana muamalat dengan orang bukan Islam itu tidak membawa mudarat kepada agama Islam itu sendiri untuk jangka masa panjang atau dalam bentuk sumbangan secara langsung. Wallahua’lam.

***Dr Shamsiah Mohamad berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: Freepik & Pexels

Muamalah,

Jual beli tanpa tahu harga, ramai yang pandang remeh tentang perkara ini, sedangkan…

JUAL beli tanpa tahu harga, ramai yang pandang remeh tentang perkara ini, sedangkan…

Jarang sekali kita mahu membeli suatu barangan yang tidak diketahui harganya. Apatah lagi, jika ia merupakan kedai yang baru pertama kali kita jejaki.

Lazimnya, kedai menjual barang keperluan seperti pasar raya, pasar mini atau kedai runcit memang sudah siap-siap mempamerkan tanda harga. Mudah untuk kita membandingkan harga dan membuat pilihan barangan.

Namun, ada sesetengah perniagaan yang tidak berbuat demikian hinggakan ada masalah lain pula timbul terutama ketika ingin membuat pembayaran.

Bayangkan pelanggan akan makan terlebih dahulu tanpa mengetahui harga makanan tadi, tempah makanan dengan pihak katering tanpa tahu harga dan hanya dimaklumkan selepas habis kenduri. Ia sama juga kalau naik kereta sewa tanpa tahu harga dan seumpamanya.

Ketika ingin membuat bayaran, ada yang terkejut dengan caj yang dikenakan. Sudah jadi cerita lain pula.

Ketahuilah bahawa akad jual beli tanpa mengetahui harga, hukumnya adalah tidak sah, tegas pendakwah Ustaz Salman Maskuri atau lebih dikenali sebagai Pencetus Ummah (PU) Salman.

Jelas beliau, ia sebagaimana yang ditegaskan oleh keempat-empat mazhab muktabar dalam Islam.

Baca juga Ketahui 4 perkara yang patut dielakkan ketika berniaga menurut Islam

Beliau turut mengemukakan pandangan yang dinukilkan oleh para ulama dalam mazhab berkenaan tentang perkara ini:

1. Mazhab Syafie

Imam Syirazi berkata: “Haram jual beli kecuali dengan diketahui kadarnya, sekiranya jual dengan harga yg tidak diketahui hukumnya adalah jual beli tidak sah.” (al-Muhazzab 44/3 dar al-Qalam)

2. Mazhab Maliki

Imam ad-Dusuqi berkata: “Mestilah harga dan barang jelas bagi penjual dan pembeli, jika tidak, tidak sah.” (Hasyiah ad-Dusuqi)

3. Mazhab Hanafi

Ibnu Abidin dalam Hasyiahnya berkata: “Dan ulama mensyaratkan sah jual beli dengan diketahui kadar barang dan harga.”

Jual beli

PASTIKAN kita mengetahui harga barang terlebih dahulu sebelum terlibat urusan jual beli berkenaan.

Jelas PU Salman, semua pandangan berkenaan menggunakan dalil daripada Hadis Sahih Muslim yang mana Rasulullah SAW melarang jual beli yang gharar.

Gharar adalah apa yang tidak diketahui oleh pembeli (tentang) apa yang dibeli dan tidak diketahui penjual apa yang dijual. Ia termasuk juga harga jualan.

“Mudah kata, apa sahaja yang kita beli, jual, sewa dan tempah hendaklah sudah jelas harganya. Mungkin kita tidak tahu harga total, paling tidak pun kita tahu harga secara kasar seperti tahu harga makanan melalui menu yang ada harga, tahu berapa setiap kilometer bagi yang naik teksi dan lain-lain.

“Sekiranya berlaku juga jual beli ini walaupun dengan orang yang kita kenal atau secara reda meredai, ia tetap tidak sah dan dapat duit serta barang yang haram,” katanya.

Baca juga Hukum jual beli emas secara online dan serah dalam akaun pembeli

Na’uzubillah, sampai begitu sekali rupanya hukumnya jika kita terjebak dengan jual beli gara-gara tidak tahu harga tadi.

Justeru, sebagai pelanggan, kita kena ambil tahu tentang harga sebelum membeli atau membuat tempahan.

Begitu juga dengan peniaga atau penyedia perkhidmatan, sebaiknya pamerkanlah tanda harga. Setidak-tidaknya, beritahulah kepada bakal pelanggan terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan khidmat daripada kita.

Jual beli tanpa tahu harga, ramai yang pandang remeh tentang perkara ini, sedangkan…

Sumber: Facebook PU Salman

Foto: 123rf & Unsplash