Author

Rasulullah SAW menyayangi umatnya sehingga di akhirat. Contohilah keperibadian baginda dengan sebarkan kasih sayang
Inspirasi,

Rasulullah SAW menyayangi umatnya sehingga di akhirat. Contohilah keperibadian baginda dengan sebarkan kasih sayang

Oleh DR SITI ROKIAH SIWOK

DALAM mana-mana kelompok manusia, sama ada kecil atau besar, setiap orang menginginkan kehadiran mereka yang prihatin.

Sifat itu sesungguhnya akan melahirkan perilaku mulia seperti saling bantu membantu, lebih-lebih lagi dalam situasi bencana yang melanda beberapa buah negeri di Malaysia ketika ini.

 

Para pengkaji sosial juga telah bersepakat bahawa bahawa ahli bagi sesuatu kelompok boleh menjadi penyumbang kepada masalah stres atau menjadi faktor penyokong untuk menghadapi dilema itu (stres) dalam kehidupan.

Jika setiap daripada individu itu memiliki rasa bertanggungjawab untuk memupuk sifat prihatin dalam diri masing-masing, maka akan muncullah satu kumpulan manusia yang mempunyai kelakuan terpuji itu. Pada masa sama, saling mengambil berat antara satu sama lain .

Contoh unggul yang wajar dicontohi dalam segenap perkara ialah Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan satu ceramah yang telah disampaikan oleh Profesor Madya Dr Arieff Salleh Rosman dalam satu Program Kerohanian yang dianjurkan oleh Fakulti Sains Sosial dan Kemaknusiaan, Universiti Teknologi Malaysia, terdapat empat Rasulullah  SAW yang wajar menjadi tauladan oleh ahli masyarakat yang ingin memupuk sifat prihatin.

BACA INI JUGA Rahsia terbesar solat duha sehingga Rasulullah meninggalkan wasiat kepada para sahabat dan umat Islam

Dr Arieff Salleh antara lain telah memetik  Surah at-Taubah, ayat 128. Dalam ayat suci berkenaan: ‘Azizun ‘alaihi ma ‘anittum (merasa sangat berat penderitaan yang kamu alami) , harison (sangat ingin kebaikan kepada umat) , rauf (belas kasihan) dan rahim (penyayang)

Sifat pertama  ‘azizun ‘alaihi ma ‘anittum iaitu “merasa sangat berat penderitaan yang kamu alami”.

“Azizun bermakna syadidun atau syaqqun ( berat sangat); dalam konteks ayat ini bermakna sifat yang amat mengambil berat sehingga merasai kesusahan  yang menimpa umat.

Dr. Arieff Salleh juga mengatakan bahawa kalimah tersebut boleh dikatakan bersifat empati.

Bagaimanapun, sifat empati Rasulullah jauh lebih daripada (empati) manusia biasa.

Dalamnya fitrah itu bagi baginda sehingga ke akhirat dan luasnya meliputi semua makhluk,  tidak mengira kelompok, bangsa atau warna kulit. Ia juga merangkumi Muslim,  bukan Muslim dan seluruh alam ini.

Di samping itu, empati Rasulullah SAW tidak terhenti dengan kewafatan baginda, malah meliputi umat yang datang setelah kewafatannya. Sungguh hebat kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya.

SEBARKAN KASIH SAYANG

Dari segi pendekatan kemanusiaan, sifat empati akan mudah dipupuk,  jika seseorang  boleh membuang perasaan prejudis,  suka melabel atau menghukum orang yang lain, terutama orang lain yang mempunyai tabiat, cara berfikir dan  cara bertingkah laku yang lain daripadanya.

Sifat kedua yang didapati dari ayat 128 ini ialah harisun , iaitu “sangat ingin kebaikan kepada orang lain”.

Seperti yang sampaikan oleh ahli akademik itu, sifat sangat ingin itu ditafsirkan sebagai “tamak”.

Bayangkan betapa indahnya jika setiap ahli dalam sesebuah kelompok atau organisasi bersifat ‘tamakkan’ kebaikan untuk orang lain, bukan tamakkan kebaikan untuk diri sendiri, ahli keluarga atau saudara mara sendiri!

Maka, akan berkembanglah sifat ithar ( mendahulukan orang lain) iaitu sifat tertinggi dalam persaudaraan sesama manusia.

Rauf dan rahim merupakan dua lagi sifat Rasulullah yang diambil daripada ayat 128 Surah At Taubah dan amat berkaitan antara satu sama lain.

Rahim bermaksud penyayang, manakala rauf adalah kasih sayang yang lebih mendalam daripada  perkataan rahim .

Dengan erti kata yang lain, rauf ialah sifat kasih sayang yang amat mendalam sehingga mendatangkan perasaan belas kasihan.

Ibn Abbas mengatakan bahawa  ALLAH SWT memberikan nama dua nama-NYA kepada Rasulullah sebagai pengiktirafan  kemuliaan baginda.

BACA JUGA Rasulullah SAW sentiasa berada di tempat terunggul, tiada sesiapa pun yang dapat menandingi baginda

 

Banyak kisah sebenarnya yang boleh dibaca dalam sirah, bukti sayangnya Rasulullah SAW kepada umat baginda.

Satu cerita yang tidak asing lagi adalah semasa Rasulullah SAW dibaling batu ketika berdakwah di Taif sehingga berdarah kaki baginda.

Pun demikian, Nabi Muhammad masih mendoakan kebaikan kepada penduduk Taif, bukan melaknati mereka.

Rasulullah SAW juga menolak pelawaan Malaikat Jibril untuk membaling Gunung Akhsyabin ke atas penduduk Taif yang menolak dakwah dan menyakiti baginda.

Malah kerana sifat raufurrahim ini, Rasulullah SAW telah berdoa dengan  penuh kasih sayang: “Ya ALLAH berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui.”

Lihat, begitu mendalamnya kasih sayang baginda kepada umatnya. Walaupun tidak bertemu, tapi Rasulullah SAW menyayangi umatnya di dunia sehingga ke akhirat. Kita juga boleh mencontohi Rasulullah SAW dengan menyayangi semua manusia termasuk mereka yang tidak pernah bersua muka.

Sebagai kesimpulan, sama-samalah kita mencontohi peribadi Nabi Muhammad SAW dengan menyebarkan kasih sayang  kepada semua manusia dan berusaha menyelamatkan mereka bukan sahaja daripada kesusahan di dunia , tetapi juga kesusahan di akhirat . Sebagai pewaris risalah baginda, kita juga wajib menjaga kebajikan umat ini dan jangan menyusahkan mereka dalam apa bentuk sekali pun.

 

Dr Siti Rokiah Siwok ialah Pensyarah Kanan Skim Fleksibel Akademik,
Panel Bimbingan dan Kaunseling,
Jabatan Pendidikan Asas dan Sains Sosial,
Sekolah Pendidikan,
Fakulti Sains Sosial dan Kemaknusiaan,
Universiti Teknologi Malaysia

Foto Unsplash dan Team Rasuah Busters

Terkentut
Isu,

Ganjaran besar dan berpanjangan di dunia juga di akhirat dengan berwakaf al-Quran. Berikut fadilat-fadilat lain

AL-QURAN merupakan kalam ALLAH yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW secara mutawatir (bersambung). Ia terkandung dengan pelbagai isi.

Antaranya seperti kisah ibadah, sejarah, ilmu pengetahuan, cerita umat terdahulu, hari akhirat, pembalasan, dosa, pahala dan banyak lagi.

Seseorang akan diberi pahala yang tidak terhitung daripada-NYA jika membaca setiap ayat dengan hati tulus dan ikhlas.

Daripada Ibnu Mas‘ud RA Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab ALLAH (al-Quran), maka baginya satu hasanah (kebaikan) dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf.“ (Hadis Riwayat at-Tirmidzi)

Menyentuh tentang al-Quran, salah satu cara untuk mendapat ganjaran yang besar dan berpanjangan di dunia juga di akhirat adalah melalui wakaf. Apakah fadilat di sebalik melakukan wakaf al-Quran? Apa cara terbaik untuk mewakafkan kitabullah? Di mana lokasi yang sesuai untuk berbuat demikian, selain di masjid dan sekolah pondok?

Mekanisme pelaksanaan

Kepada Pengarah Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam, Selangor, Dr Mohd Ashrof Zaki Yaakob, Sinar Islam Plus mengajukan beberapa soalan signifikan.

Jelas Dr Mohd Ashrof, wakaf al-Quran adalah bermaksud suatu dana yang dikumpulkan untuk pembelian kitab suci untuk diletakkan di suatu tempat agar dapat dibaca oleh sesiapa sahaja.

Para pewakaf akan mendapat pahala setiap kali ada pembaca menggunakan al-Quran tersebut. Ia merupakan usaha yang mulia dan perlu diperluaskan ke tempat-tempat yang sukar untuk mendapatkan kitab suci itu.

Pun demikian, tatacara pengendalian al-Quran yang diwakafkan perlu ditetapkan dengan jelas agar kehormatannya terpelihara, tidak rosak dan boleh digunakan berulang kali agar pahala individu yang berwakaf sentiasa berterusan,“ katanya yang juga Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari, UiTM.

 

Mengulas lanjut, pendakwah berkenaan berkata, amalan mulia tersebut telah wujud pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemuncak kepada pelaksanaan wakaf selepas turunnya ayat 92, Surah Ali Imran.

Antara sahabat baginda yang bersegera menyahut saranan agung itu ialah Saidina Umar Al-Khattab RA. Beliau telah meminta pandangan Rasulullah berkaitan harta yang paling disayanginya iaitu sebidang tanah di Khaibar yang nilainya amat tinggi sekali.

Asas menjalankan proses wakaf boleh difahami berdasarkan jawapan baginda kepada Saidina Umar al-Khattab. Rasulullah bersabda: “Tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya (iaitu manfaatnya).“

Berdasarkan hadis tersebut, para ulama meletakkannya sebagai konsep asas ibadah wakaf iaitu tahbis al-asl bermaksud menahan pokok atau asas harta daripada rosak atau musnah dan tasbil al-thamarah (menyalurkan buah atau manfaat harta kepada penerima wakaf).

Dalam konteks wakaf al-Quran, asas harta iaitu al-Quran ‘ditahan‘ (dipelihara dengan baik), manakala manfaat untuk membaca kalamullah tersebut disalurkan kepada orang ramai.

Menyambung penjelasannya, Dr Mohd Ashrof berkata, wakaf al-Quran tidak pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW kerana kitab suci tersebut masih dalam proses penurunan secara beransur-ansur melalui wahyu.

 

 

“Begitu juga pada era para sahabat kerana mushaf al-Quran masih lagi terpisah antara satu sama lain dan tidak dikumpulkan. Semua para sahabat menghafal al-Quran di dalam dada mereka dengan penuh amanah. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz ayat suci al-Quran gugur syahid dalam Perang al-Yamamah.

“Peristiwa ini telah menyebabkan Saidina Umar al-Khattab mengemukakan cadangan kepada Khalifah Abu Bakar al-Siddiq supaya memulakan usaha pengumpulan al-Quran,“ katanya.

Saidina Zaid bin Thabit RA kemudian telah dilantik untuk menyalin semula kitab agung itu, maka terhasillah kalamullah yang pertama dalam bentuk lembaran Suhuf.

Walaupun amalan wakaf al-Quran tidak pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat RA, itu tak bermaksud ia tidak boleh dilakukan pada era ini. Konsep asas pelaksanaannya adalah berdasarkan instrumen wakaf yang jelas dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat,“ jelasnya.

Sesungguhnya, kata agamawan tersebut, sekiranya ibadah mulia itu disemarakkan, ia akan menjamin pahala berpanjangan bagi pelaksananya.
“Pun demikian, seperti yang saya katakan tadi, mekanisme (pelaksanaannya) perlu dirancang dengan teliti dan mengambil kira aspek tahbis al-asl iaitu mengawal harta wakaf tersebut daripada rosak atau musnah, termasuk juga tempoh ketahanan agar manfaat diperoleh untuk tempoh masa lama.

“Aspek kedua adalah tasbil al-thamarah (penyaluran manfaat harta) iaitu sasaran penerima manfaat. Penentuan perlu dilakukan kerana sasaran tepat akan memaksimumkan kegunaan, mengelakkan pembaziran sumber dan meluaskan penyebaran manfaat kepada segenap masyarakat,“ ungkapnya.

Dengan berwakaf, ia juga mampu memperkenalkan al-Quran kepada orang bukan Islam, khususnya golongan yang tidak memahami dan memusuhi agama suci ini gara-gara kekurangan ilmu.

Dengan memperkenalkan kitab suci umat Islam melalui cara ini, ia akan memberikan gambaran yang jelas mengenai segala ajaran dan mukjizat yang terkandung di dalamnya. Secara tak langsung, pendekatan itu membantu sebar luaskan al-Quran kepada orang ramai agar lebih mengenali kitab teristimewa ini,“ katanya.

Wakaf di dua masjid agung

Kepada satu soalan, pendakwah itu berkata, adalah diharuskan untuk mewakafkan al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia. Daripada Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Apabila mati seorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya atau anak yang soleh yang mendoakan baginya.“ (Hadis Riwayat Imam Muslim, al-Nasa‘i, al-Tirmizi dan Abu Daud)

Terang Dr Mohd Ashrof, Al-Khatib al-Syarbini menyatakan, ulama telah mentafsirkan perkataan ‘sedekah jariah‘ dalam hadis tersebut dengan maksud wakaf seperti mana kata Imam al-Rafi‘i.

“Hadis ini juga dengan jelas menyatakan bahawa pahala amalan berwakaf akan berterusan, walaupun seseorang telah meninggalkan dunia ini. Sudah pastinya ia akan sampai kepada si mati dan akan menjadi ‘penolongnya’ di alam barzakh nanti,“ katanya.

Dalam pada itu, Pegawai Hal Ehwal Islam Universiti Teknologi Malaysia, Amir Irsyad Saim berkata, salah satu kaedah terbaik berwakaf adalah dengan menyalurkannya ke tempat yang benar-benar memerlukan al-Quran.

 

Selain masjid dan sekolah pondok, wakaf al-Quran juga boleh dilakukan di pusat jagaan warga emas atau pusat pemulihan akhlak yang mana manfaatnya dapat digunakan bersama,“ kata beliau.

Ketika dilontarkan pertanyaan adakah dengan mewakafkan al-Quran di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akan membawa lebih keberkatan?

Pendakwah itu lantas berkata, meskipun tiada dalil khusus mengenai fadilat wakaf di dua masjid agung tersebut, beliau mahu seluruh umat Islam merenung kembali Hadis Riwayat Ahmad yang meriwayatkan tentang kelebihan bersolat di Makkah dan Madinah yang bermaksud: “Solat di masjidku ini (Masjid Nabawi) lebih baik daripada 1,000 solat di tempat yang lain, melainkan Masjid al-Haram. Dan solat di Masjid al-Haram lebih baik daripada 100,000 solat di tempat lain.“

Menerusi hadis yang dinukilkan itu, dapatlah difahami bahawa beribadah di dua masjid suci tersebut mendatangkan beribu kemaslahatan. Antaranya pahala yang berlipat kali ganda.

Tidak terkecuali sekiranya ada pewakaf yang ingin berwakaf di Masjidil al-Haram dan Masjid Nabawi. Walaupun pahala yang akan diperoleh (selagi barang yang diwakaf itu kekal) tidak sehebat pahala menunaikan solat, namun begitu, ia tetap satu amalan yang mendatangkan pahala jariah yang terbaik. Wallahualam,“ katanya.

Ya, tidak semua manusia dilahirkan mempunyai wang melimpah-ruah. Namun, jangan disebabkan tidak berharta, ia membataskan kita untuk melakukan wakaf, kata Amir Irsyad.

Tidak kiralah RM20, RM30 mahupun berjuta-juta ringgit yang dikeluarkan kepada jalan ALLAH, semuanya akan mengalir berkekalan selagi ia (harta atau ain seperti al-Quran) masih kekal.

“Bezanya hanyalah, lebih banyak kita beri, banyak jugalah pahala yang dijanjikan oleh ALLAH. Pokok pangkalnya, betulkan niat ketika berwakaf semata-mata kerana-NYA. DIA lebih tahu akan apa yang kita berikan dan apa yang kita niatkan sekalipun nilainya kecil pada pandangan manusia,“ katanya.

Seperti kata Dr Mohd Ashrof, jadikan wakaf al-Quran sebagai budaya hidup kerana ia merupakan sebahagian daripada saranan Rasulullah SAW, di samping mendekatkan diri dengan ALLAH YANG MAHA ESA.

 

Memahami perbezaan antara zakat, sedekah dan wakaf

SECARA umumnya, terdapat beberapa perbezaan antara zakat, sedekah dan wakaf, kata Pensyarah Kanan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia, Dr Mohammad Naqib Hamdan.

Ujar Dr Mohammad Naqib, zakat merupakan salah satu daripada Rukun Islam dan wajib bagi harta yang mencapai nisab dan haul jika berkaitan.

“Orang yang tidak mahu membayar zakat pula akan berdosa besar. Malah, ia akan kekal hutang jika pembayar lewat atau enggan membayarnya,“ katanya.
Sedekah pula adalah suatu ibadah melibatkan pemberian harta kepada orang lain bukan disebabkan kewajipan.

Jumlah pemberian (sedekah) adalah bergantung kepada keikhlasan si pemberi.

Berbeza dengan zakat dan sedekah, harta wakaf mesti dikekalkan, sama ada dalam bentuk fizikal asal atau nilai. Dalam sesetengah keadaan, istilah sadaqah jariah turut merujuk kepada wakaf.

Menurut pendakwah berkenaan lagi, sama seperti sedekah, hukum wakaf juga adalah sunat dan ia boleh digunakan oleh semua pihak tanpa mengira latar belakang agama dan kewangan.

Harta yang boleh diberikan wakaf juga tidak terhad kepada jenis-jenis tertentu walaupun terdapat sebahagian pandangan ulama yang mengehadkannya kepada harta yang boleh kekal di suatu tempat dalam keadaan fizikal yang asal. Tiada juga limitasi tertentu bagi pemberian kadar wakaf,“ ungkapnya.

Menjawab pertanyaan mengenai situasi seseorang yang membawa pulang dan menyimpan al-Quran yang diwakaf kerana menyangkakan harta tersebut boleh diambil, berikut jawapan Dr Mohammad Naqib: “Sesungguhnya, al-Quran tersebut perlulah dipulangkan jika naskhah itu masih dalam keadaan elok dan berada dalam simpanannya.

“Seandainya sudah hilang atau rosak teruk, maka dia perlu menggantikannya dengan al-Quran yang lain dan memulangkan semula ke masjid atau surau yang berkenaan.”

Jadikan dunia sebagai lombong galian pahala bagi persiapan menuju akhirat
Panduan,

‘Jadikan dunia sebagai lombong galian pahala bagi persiapan menuju akhirat’ -Pendakwah

MAUT adalah tirai pertama bagi seseorang hamba memasuki alam akhirat, kata Mudir Maahad Tahfiz Darul Faizin, Hulu Langat, Selangor, Muhamad Rahmat Muhamad Ajib (gambar) yang memetik Surah Ali Imran, ayat 185.


Sehubungan itu, kata pendakwah tersebut, umat Islam sewajarnya melakukan beberapa amalan yang boleh mengingatkan kita kepada kematian.

Antara yang disyorkan adalah dengan melafazkan istighfar. Ujar Muhammad Rahmat, Nabi Muhammad SAW sendiri sentiasa melazimi kalimah suci itu sehingga akhir hayat baginda.

Selain itu, kata beliau, menziarahi kubur juga menjadikan kita memiliki keseimbangan antara semangat membangun kehidupan di dunia dengan tuntutan iman pada hari akhirat.

Rasulullah SAW bersabda: “Berziarahlah kalian ke kuburan, kerana ziarah kubur mengingatkan kalian akan kematian.“ (Hadis Riwayat an-Nasai dan lainnya)
“Apabila kita berbuat demikian, secara tidak langsung, ia akan menyedarkan kita bahawa sama ada cepat atau lambat, kita pasti menjadi salah satu penghuninya (kubur),“ katanya ketika dihubungi.

BACA JUGA Mengingati mati mengurangkan hasrat duniawi kita. Ketahuilah, sakit bukanlah syarat kepada kematian


Bagaimanapun ujar Muhammad Rahmad, terdapat dua ‘penyakit‘ yang menyerang dan menular dalam kalangan umat Islam pada hari ini.

Tidak lain tidak bukan adalah sikap yang terlalu cintakan dunia dan begitu takut dengan kematian.

“Ingat, apabila dua sifat ini lahir dalam diri, kita akan mula lalai dan tiada persediaan untuk kehidupan sesudah mati gara-gara terlalu sibuk dengan nikmat dunia yang sementara ini,“ kata beliau.

Mengenai pandangan kononnya mengingati kematian hanya melemahkan semangat hidup, pernyataan tersebut ditolak mentah-mentah oleh pendakwah muda tersebut.

Jelasnya, jika manusia menggunakan akal fikiran yang serba kekurangan ini, pasti dengan rasa gentar kita akan lari daripada perkara yang ditakuti.

“Sebagai contoh, jika kita seriau dengan angsa, kita berusaha mengelak daripada mendekati haiwan itu.

“Begitu juga kalau kita takut dengan ALLAH yang berkuasa terhadap semua yang ada di langit dan di bumi. Tiada guna kita lari kerana segalanya dimiliki oleh-NYA.

“Samalah dengan maut, kalau kita lari (daripadanya), tiada sepotong bumi mahupun langit yang bukan dalam genggaman DIA dan memang tiada ruang untuk kita menghindarinya.

Sebaiknya kita perlu meningkatkan takwa dan semangat untuk beribadah dalam menyiapkan bekalan hari akhirat,” katanya panjang lebar.

Muhammad Rahmat juga mahu seluruh umat Islam merenungkan kisah para sahabat baginda yang mendambakan kematian. Ini kerana mereka yakin kehidupan di dunia ini hanya memenatkan dan cuma sementara. Justeru, marilah kita jadikan dunia kita sebagai lombong galian pahala agar kita terus bersemangat menggalinya bagi persiapan menuju ke alam abadi nanti,“ pesannya.

Menghina orang yang sudah meninggal dunia
Panduan,

Mengingati mati mengurangkan hasrat duniawi kita. Ketahuilah, sakit bukanlah syarat kepada kematian

HIDUP di dunia ini begitu mempesonakan, ‘menyihir’ mata dan telinga, malah hati serta jiwa. Pun demikian, apabila digoda dengan harta, manusia mudah alpa sehingga terjerumus ke dalam jurang kebinasaan.

Ketahuilah bahawa bumi yang dihuni kita pada hari ini hanyalah bersifat sementara, akhiratlah merupakan tempat paling abadi.

Dalam kitabullah, ALLAH SWT jelas mengingatkan umat-NYA untuk mengutamakan akhirat. Renungilah sedalam-dalamnya maksud di dalam Surah al-An’am, ayat 32: “Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?”

Tidak salah sebenarnya untuk mengecapi nikmat dunia seperti memiliki kemewahan, namun kita tidak boleh sesekali lupa dengan kehidupan di alam abadi. Mengertilah bahawa setiap yang bernyawa pasti akan mati.

ALLAH telah menentukan ajal setiap insan sejak azali lagi. Apabila sampai ketikanya, ia tidak akan dipercepatkan atau dilewatkan walau sesaat pun.

Dalam Islam, di antara amalan yang diajar kepada umatnya adalah sentiasa mengingati mati. Maut diumpamakan sebagai ‘jodoh’ yang akan kita temui pada penamat perjalanan dalam hidup ini.

Justeru, mengapa kita digalakkan untuk ingat kepada kematian? Apakah fadilat dan bekalan yang perlu kita sediakan untuk menghadap ALLAH kelak?

Elak maksiat, dosa

Sinar Islam Plus menghubungi pendakwah Dr Mohd Nasir Masroom (gambar) untuk kupasan lanjut. Ujar beliau, pada umumnya, hukum mengingati mati adalah sunat.


Terdapat banyak dalil di dalam al-Quran dan hadis yang memberi peringatan tersebut. ALLAH berfirman dalam Surah Ali Imran, ayat 185 yang bermaksud: “Setiap yang bernyawa akan merasai mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Oleh itu, sesiapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya.”

Dalam Hadis Riwayat at-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Perbanyakkan mengingati pemutus kelazatan (iaitu kematian).”

Mengapa umat Islam disaran untuk sentiasa berfikir tentang ajalnya? Menjawab pertanyaan itu, Dr Mohd Nasir berkata, terdapat banyak kelebihan atau hikmah di sebalik seruan berkenaan.

“Pertama, seperti yang disebut dalam hadis tadi, dengan mengingati mati, hati manusia akan terputus daripada kelazatan dunia yang sering melalaikan.

Kelalaian terhadap dunia sering menyebabkan manusia melakukan perbuatan maksiat, dosa dan kezaliman. Dengan mengingati mati, manusia menjadi lebih berhati-hati dengan perbuatan dosa dan maksiat,” terangnya sambil menambah, tidak lupa kepada ajal juga boleh mendorong seseorang untuk menggandakan amal kebajikan dan kebaikan sebagai persediaan menghadapi maut.

Pada masa sama, Pensyarah Kanan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia itu berkata, amalan tersebut secara tidak langsung akan melahirkan sifat terpuji. Antaranya seperti bersederhana dalam setiap urusan duniawi, lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan tindakan termasuk membuat keputusan.

“Selain itu, manusia dapat menghindarkan sifat keji seperti sombong, tamak, rakus dan pentingkan diri sendiri.

“Seseorang juga dianggap sebagai bijak kerana bersedia menghadapi kematian, mereka akan rugi dan menyesal jika tiada persediaan yang cukup. Ini kerana kematian adalah satu kepastian dan hanya amalan yang baik akan menjadi bekalan di alam abadi nanti,” katanya.

Pernyataan itu diperkukuhkan lagi dengan sabda baginda dalam Hadis Riwayat Ibn Majah yang bermaksud: “Mukmin yang bijak adalah mereka yang banyak mengingati mati. Dan sebaik-baik mereka adalah orang yang bersedia (dengan bekalan) selepasnya, merekalah orang-orang yang bijak.”

 

BACA JUGA Jadikan dunia sebagai lombong galian pahala bagi persiapan menuju akhirat' -Pendakwah

Rahsia kematian

Mengulas lanjut, agamawan tersebut berkata, mengingati mati tidaklah bermaksud kita hanya melakukan ibadah seperti solat, zikir dan meninggalkan urusan mencari nafkah, bekerja mahupun bersosial. Itu adalah satu kefahaman yang tidak betul, tegasnya.

Kita kena ingat, tujuan hidup seorang Mukmin adalah untuk beribadah kepada ALLAH SWT. Ini bermaksud, semua perbuatan kita bermula daripada bangun tidur sehinggalah masuk tidur semula pada setiap hari adalah bermatlamatkan untuk beribadah kepada-NYA. Ingin saya ulangi, ibadah tidak terhad kepada solat, puasa dan doa tertentu semata-mata, tetapi merangkumi semua perbuatan dan pekerjaan yang berasaskan kepada niat yang baik, ikhlas dan mematuhi hukum syarak,” katanya.

Dalam pada itu, Dr Mohd Nasir menyangkal andaian sebahagian masyarakat bahawa kematian hanya akan datang apabila sakit tenat atau terlantar di atas katil.
Jelas beliau, sebagai manusia, kita boleh menjangkakan tarikh kelahiran seorang bayi, namun tiada siapa tahu mengenai masa kematian secara pasti.

Firman ALLAH: “..Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah dia akan mati. Sesungguhnya ALLAH MAHA MENGETAHUI lagi amat meliputi pengetahuan-NYA.” (Surah Luqman, ayat 34)

Penceramah itu berkata, sakit bukanlah syarat kepada kematian dan sihat bukanlah ketetapan kepada kehidupan.

Ramai yang kembali sihat selepas sakit yang berpanjangan dan ramai yang menemui ajal secara tiba-tiba tanpa tanda dan sangka. Sesungguhnya, kematian datang tepat pada masa yang telah ditetapkan seperti firman ALLAH SWT dalam Surah al-Araf, ayat 34,” katanya.

Kepada satu soalan, beritahu Dr Mohd Nasir, ALLAH merahsiakan tarikh dan waktu kematian supaya umat-NYA sentiasa bersedia untuk menghadapinya.

Justeru, kita perlu bersiap siaga setiap masa untuk mengerjakan kebaikan dan menghindari daripada melakukan kejahatan, kerosakan serta kezaliman.

 

Inilah sifat adil ALLAH SWT kepada hamba-hamba-NYA iaitu memberi peluang kepada semua insan memilih untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Sekiranya manusia tahu masa kematiannya, sudah tentu mereka akan bertaubat atau menjadi baik pada penghujung masa hidup mereka. Jika ini berlaku, maka tiada manusia yang akan menjadi baik dari awal usia mereka. Masa mereka akan dihabiskan dengan melakukan perkara mengikut hawa nafsu semata-mata. Masing-masing akan mencongak untuk berubah menjadi baik setahun atau sebulan atau seminggu atau sehari sebelum malaikat maut menjemput mereka,” ujarnya.

Segera bertaubat

Penulis kemudian mendapatkan pandangan pendakwah Dr Mohammad Nidzam Abdul Kadir (gambar) dengan bertanyakan perihal manusia yang berputus asa dalam kehidupan, lalu bercita-cita untuk mati.

Beliau lantas berkata, dalam kehidupan fana ini, memang sarat dengan cabaran.

“Contohnya, pada era Covid-19 ini, dua ranjau besar yang sering dihadapi adalah kehilangan insan tersayang dan kemerosotan ekonomi. Ramai juga diberhentikan kerja dan terpaksa bermula semula.

“Jika ujian ini ditamatkan dengan membunuh diri, maka berapa ramai yang perlu membunuh dirinya hanya kerana ujian dalam kehidupan?” soalnya.

Jalan sebenar-benarnya untuk menangani tantangan berkenaan adalah dengan kekuatan dan keampuhan iman. Perbuatan menamatkan nyawa sendiri apabila dilingkari rintangan adalah perbuatan yang tidak wajar dan haram, tegas beliau.

Nas di dalam al-Quran ada menyatakan: “Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut (kepada musuh) dan (dengan merasai) kelaparan, dan (dengan berlakunya) kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Surah al-Baqarah, ayat 155)

Sesungguhnya, kata Pensyarah Kanan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia itu, apabila kita diuji, ingatlah kepada-NYA dengan menzahirkannya ucapan tarji’, inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.

Bersegeralah bertaubat, perbuatan suka menangguhkan (taubat) amat merugikan. Masa tidak menunggu kita, sebaliknya (masa) makin sedikit. Andaikan umur kita ditakdirkan hingga 60 tahun, bermakna masa yang kita ada semakin tak banyak,” katanya.

MESKIPUN ayah kita sudah meninggal dunia, terdapat pelbagai jenis bakti yang boleh ditunaikan oleh seorang anak.
Panduan,

Jaga adab, pelihara hubungan sesama manusia jika mahu doa kita diperkenankan-NYA

PENDAKWAH terkenal Ahmad Fuad Mohamad Mokhtar atau dikenali sebagai Da’i Fuad berkata, ALLAH mendengar doa setiap hamba-NYA, waima individu itu seorang pendosa menerusi sifat-NYA YANG MAHA MENDENGAR.

Ia sebagaimana doa yang dibaca semasa sujud sahwi, ‘MAHA SUCI ALLAH yang tidak tidur dan tidak lupa.’

Jelas agamawan itu, tahap kemakbulan doa sebenarnya berbeza mengikut peringkat.

“Kita perlu memahami, ALLAH SWT tidak terikat dengan kewajipan dan bebas daripada apa-apa (kewajipan) bagi memakbulkan doa kerana ada (doa) yang diawalkan dan ada yang ditundakan,” katanya.

Memberi contoh, Da’i Fuad menceritakan bagaimana hasrat Nabi Ibrahim AS yang mahu Makkah menjadi makmur. Namun demikian, DIA hanya perkenankannya pada zaman Nabi Muhammad SAW.

“Terdapat juga doa yang ALLAH makbulkan secara langsung iaitu doa Nabi Muhammad SAW ketika dalam peperangan Badar. Ada juga doa Nabi Muhammad SAW yang ditunda seperti doa baginda agar umat Islam bersatu hati seperti di Masjid Ijabah yang mana doa itu tidak diambil oleh ALLAH SWT dan menjadi ibadah di sisi-NYA,” jelasnya.

Dalam pada itu, Da’i Fuad berkata, memutuskan silaturahim juga antara sebab doa seseorang tidak sampai. Kata-kata itu diperkukuhkan dalam Hadis Riwayat Ahmad.

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidaklah seseorang Muslim memanjatkan doa kepada ALLAH selama tidak ada padanya dosa dan memutuskan silaturahim (antara kerabat) melainkan ALLAH akan beri kepadanya tiga perkara iaitu ALLAH akan segera mengabulkan doanya, ALLAH akan menyimpan baginya di akhirat kelak dan ALLAH akan menghindarkan darinya keburukan yang seumpamanya.”
Para sahabat berkata: “Kalau begitu, kami akan perbanyakkan doa.” Nabi SAW lantas berkata: “ALLAH nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kamu.”

“Ya, kita mengeluh apabila ALLAH SWT tidak makbulkan doa yang dipohon, tapi dalam tidak sedar kita langsung tidak menjaga hubungan dan adab sesama manusia. Justeru, peliharalah hubungan kita bersama,” nasihatnya.

BACA JUGA Sebab musabab doa kita kita tidak dimakbulkan oleh ALLAH YANG MAHA ESA. Ini yang selalu kita tak perasan

Antara tertib doa yang boleh diamalkan:

 • Bertaubat kepada ALLAH terlebih dulu dengan mengerjakan solat sunat taubat dan beristighfar.
 • Dirikan solat sunat lain seperti solat tasbih, solat tahajjud dan witir sebelum berdoa.
 • Menadah tadah tangan ke arah kiblat sambil menghadirkan rasa ikhlas di dalam hati dan bersungguh-sungguh untuk memohon hajat ke hadrat ALLAH SWT.
 • Memulakan doa dengan bertasbih seperti alhamdulillah. Kemudian berselawat ke atas baginda.
 • Lafazkan permohonan dengan rasa rendah diri dan suara yang sederhana kuat.
 • Berdoalah dengan sepenuh hati dan yakin bahawa DIA akan memakbulkan doa kita.
 • Ulangi doa sebanyak tiga kali. Akhiri doa dengan memohon keselamatan hidup di dunia dan akhirat, diikuti selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan memuji-NYA.

Antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa adalah:

 • Sepanjang bulan Ramadan terutamanya pada malam Lailatul Qadar.
 • Satu pertiga malam iaitu dari waktu tengah malam sehingga waktu fajar.
 • Pada hari wuquf di Arafah.
 • Sepanjang hari Jumaat.
 • Malam dua hari raya iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha.
 • Setiap kali selepas solat fardhu.
 • Waktu antara azan dan iqamat.
 • Ketika sujud dalam solat fardhu.
 • Selepas solat Asar.
Sebab musabab doa kita kita tidak dimakbulkan oleh ALLAH YANG MAHA ESA. Ini yang selalu kita tak perasan
Panduan,

Sebab musabab doa kita kita tidak dimakbulkan oleh ALLAH YANG MAHA ESA. Ini yang selalu kita tak perasan

LAILA AMINA AMIN seorang wanita yang alim. Beliau menjaga aurat, solat, taat kepada ibu bapa dan sesekali tidak akan menjebakkan diri dengan perkara-perkara yang dilarang agama.

Meskipun seusai tamat Sijil Pelajaran Malaysia dirinya tidak berpeluang menuntut di universiti kerana kekangan kewangan, beliau sedikit pun tidak mengeluh. Namun, apabila meniti usia 28 tahun, semangatnya untuk melanjutkan pengajian semakin berkobar-kobar.

“Disebabkan ibu hanya bekerja di kilang, sementara ayah bekerja sebagai buruh binaan, saya mengambil keputusan untuk bekerja sebagai kerani di sebuah sekolah pada usia yang muda.

“Selain membantu meringankan beban mak ayah dan empat adik yang lain, saya menabung demi realisasikan impian untuk menyambung pengajian sekurang-kurangnya di peringkat Diploma saja,” katanya kepada Sinar Islam Plus baru-baru ini.

Selain menyimpan wang, Laila Amina berterusan berdoa siang dan malam agar hasrat murninya itu dimakbulkan ALLAH SWT. Bertahun-tahun lamanya amalan itu dilakukan, namun ada sahaja halangan yang menerjah.

Lima tahun lalu saya dapat tawaran melanjutkan pelajaran di sebuah institusi kemahiran dengan yuran yang murah, tetapi saya tak dapat pergi kerana ibu sakit. Selepas itu, permohonan saya di sebuah universiti berjaya, tetapi sayangnya saya terpaksa dulukan duit simpanan untuk bayar yuran adik di sebuah kolej universiti. Saya tak pernah menyesal berkorban untuk mereka semua, namun dari lubuk hati yang terdalam, saya sentiasa mengharapkan cita-cita saya dapat ditunaikan,” katanya yang sering bermuhasabah diri.

Melihat kepada situasi dan karakter Laila Amina, kita mesti tertanya-tanya mengapa doa yang dipanjatkan oleh wanita baik itu masih lagi tidak terjawab? Mengapa permintaan yang kudus tersebut lambat diperkenankan-NYA? Apa yang tidak kena?

4 formula ampuh

Bagi menjawab pertanyaan itu, Sinar Islam Plus mengajak Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi Mara, Siti Fatahiyah Mahamood untuk berdiskusi lanjut.

Pendakwah berkenaan berkata, apabila kita diuji seperti doa masih tidak tercapai, jangan terus berputus asa, apalagi bersangka buruk dengan YANG MAHA ESA.
Ujar beliau, sesungguhnya dalam kitabullah, ALLAH SWT telah menyediakan beberapa formula istimewa kepada umat Islam untuk mempersiapkan diri apabila berhadapan dengan sebarang pancaroba walau seberat mana pun.

Formula yang pertama terkandung dalam Surah al-Baqarah, ayat 286. ALLAH SWT berfirman: “Setiap ujian yang diberikan, pasti kita mampu hadapinya kerana ALLAH tidak akan uji hamba-NYA yang tidak ada berkemampuan.”

Dalam surah yang sama, ayat 45, DIA secara jelas menyatakan: “Pada saat kita berasa berat dengan ujian tersebut, mohonlah bantuan daripada ALLAH SWT dengan cara bersabar dan bersolat.”

Kedua-dua ayat yang mulia itu secara izharnya memberitahu manusia yang sedang berdepan dengan rintangan perlu bersabar dan jangan meninggalkan solat. Pada masa sama, ALLAH tidak akan mendatangkan sebarang tantangan melainkan ia mampu dipikul oleh insan yang dipilih-NYA.


Seterusnya, ALLAH turut membimbing umat Islam menerusi Surah Ghafir, ayat 60: “Di samping berusaha mencari jalan keluar, banyakkan berdoa kepada ALLAH dengan penuh taat dan ikhlas kerana ALLAH pasti akan perkenankan doa-doa kita apabila sampai masanya kelak.”

Begitu juga dalam Surah Al-Furqan, ayat 70 hingga 71: “Ketika kita menyulamkan usaha kita dengan doa, sabar dan solat, jangan lupa untuk muhasabah diri. Bertaubatlah di atas segala kealpaan dan keterlanjuran kita. Gandakan usaha kita dengan memperbanyakkan amal soleh agar segala taubat kita diterima ALLAH SWT.”

Siti Fatahiyah merumuskan, dengan mengamalkan empat formula yang diusulkan dalam kalamullah itu, kita semua termasuk Laila Amina akan berasa tenang dan reda, sambil berusaha mencari jalan keluar.

“Kita kena yakin bahawa setiap janji ALLAH SWT itu adalah benar! Setiap kali ALLAH menghantar ujian, DIA pasti akan iringinya (ujian) dengan kekuatan,” katanya ketika ditemu bual secara maya baru-baru ini.

Pun demikian, seandainya keinginan yang dimahukan termakbul, cepat-cepatlah melafazkan kesyukuran.

Jangan pula kita berasa sombong, bongkak dan beranggapan segala kurniaan tersebut diperoleh semata-mata kerana usaha kita. Sedarlah segala yang dimiliki adalah pinjaman semata-mata. ALLAH SWT boleh menarik balik segala yang kita ada dengan sekelip mata sahaja. Oleh itu, tambahkanlah amal ibadah, berkongsilah rezeki dan memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jangan lupa diri dan berasa takbur,” katanya.

BACA JUGA Jaga adab, pelihara hubungan sesama manusia jika mahu doa kita diperkenankan-NYA

1,001 hikmah

Menjawab pertanyaan sama ada doa seseorang mungkin diterima atau ditolak, Perunding Motivasi Keluarga itu berpandangan, kesemuanya adalah di atas kehendak ALLAH SWT.

DIA mendengar setiap doa hamba-NYA. Adakala ALLAH akan terus perkenankan doa tersebut di dunia ini, jika tidak ia dimakbulkan di akhirat kelak.

Namun, apa yang pasti, percayalah setiap yang ALLAH takdirkan untuk kita mempunyai 1,001 hikmah yang terindah buat kita, ujar Siti Fatahiyah.


ALLAH pasti berikan apa yang diperlukan dan bukannya apa yang kita mahu. DIA juga akan menyelamatkan umat-NYA daripada kemungkaran, bukan membiarkan selamanya berada dalam kepompong (perbuatan mungkar) itu. Ketahuilah, ALLAH pasti akan memberikan yang terbaik, walaupun kita terpaksa melalui onak dan duri sebelum menggapai apa yang dihajati,” jelas beliau optimis.

Kepada mereka yang terlalu kecewa, nasihat pendakwah berkenaan, usah terlalu resah, jangan menyalahkan-NYA dan melakukan lebih banyak kemungkaran serta kemaksiatan. Hanya orang yang tidak waras sahaja yang akan melakukan kemusnahan demi kemusnahan dalam dirinya, tegas beliau.

“Kumpul kekuatan dan buangkan segala perkara yang menyesakkan jiwa dan minda. Seperti yang saya kata pada awal tadi, renungkanlah empat formula yang disyorkan dalam al-Quran itu,” katanya.

ALLAH sebaik-biknya perancang

Sementara itu, pendakwah Dr Mohd Faisol Ibrahim berkongsi hujahnya mengenai mengapa doa manusia tidak dimakbulkan?

Antaranya kata Dr Mohd Faisol, ia mempunyai kaitan apabila seseorang makan makanan haram.


Dalam Islam, konsep halal dan tayyibbah merupakan pelengkap antara satu sama lain. Halal tanpa wujudnya tayyibah, maka hilanglah keberkatan terhadap sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang membeli makanan yang bersih dan sihat serta halal menurut agama, tetapi hasil daripada aktiviti menipu dalam jualan dan memanipulasi harga dengan pelanggan.

“Apatah lagi makanan yang dibeli atau yang dimakan daripada sumber yang haram seperti menang loteri dan kemudian digunakan untuk membeli ayam goreng dan kek untuk keluarganya,” katanya.

Beliau yang juga Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia menegaskan, pendekatan sebegitu nescaya akan mendatangkan implikasi yang buruk kepada individu itu sendiri termasuk ahli keluarganya.

Sebagai umat Islam yang taat kepada-NYA, menjadi kewajipan ke atas kita memperoleh makanan daripada sumber yang halal. Firman ALLAH SWT dalam Surah al-Baqarah, ayat 168: “Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada dibumi yang halal lagi baik; dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu.”


Tutur agamawan itu lagi, kadangkala kita berasakan sesuatu itu baik untuk kita, tetapi tidak bagi ALLAH YANG MAHA MENGETAHUI dan sebaik-baiknya perancang.

Peringatan itu ‘dikhabarkan’ dalam Surah al –Baqarah, ayat 216: “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, sedangkan ia baik untukmu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu sedangkan ia buruk untukmu. ALLAH mengetahui sedangkan kamu tidak tahu.”

Justeru, sebagai hamba, kita perlu sentiasa bersyukur sama ada berada dalam keadaan senang atau pun susah. Kedua-dua situasi tersebut mempunyai natijah yang tersendiri dan merupakan perancangan terbaik ALLAH untuk kita sebagai umat-NYA,” ujar beliau.

bola
Berita, Berita Semasa,

Kelab Aruzian Selangor berbakti dengan salur sumbangan kepada warga emas yang memerlukan

PRIHATIN dengan nasib dan kebajikan golongan yang kurang berkemampuan mendorong pertubuhan bukan kerajaan (NGO), Kelab Aruzian Selangor tampil menyalurkan sumbangan menerusi program Santuni Warga Emas di Kapar, Klang, Selangor.

Pengerusinya, Rahmat Lazim berkata, pihaknya terlebih dulu telah melakukan ziarah di beberapa buah rumah warga emas yang kebanyakannya terdiri daripada bekas nelayan di Kampung Perepat.

“Urusan untuk mengenal pasti individu yang memerlukan pertolongan dipermudahkan kerana kami mendapat kerjasama daripada NGO yang sangat memahami dengan selok-belok kawasan di sini.

“Pihak kami juga sangat menghargai bantuan yang dihulurkan oleh saudara Mohd Alif Syamrin Abdullah atau lebih dikenali sebagai Bro Alif Sementa.

“Beliau telah lama bergiat aktif dengan penduduk di sekitar Sementa, Kapar dan di kawasan berhampiran. Bro Alif Sementa juga sangat mengambil berat dengan golongan asnaf dan fakir miskin sejak tahun 2005 lagi,” katanya ketika ditemui pada program agihan sumbangan di Klang baru-baru ini.


Menurut Rahmat, antara objektif utama program Santuni Warga Emas adalah untuk memupuk semangat sahsiah, kebaikan, kebajikan dan mahu menyuburkan ukhuwah dengan aktiviti kemasyarakatan, khidmat sosial serta kekeluargaan dalam kalangan ahlinya.

Mengulas mengenai bentuk sumbangan, Rahmat berkata, selain lampin pakai buang dewasa, pihaknya turut mengagihkan bakul makanan asas dan beg cenderahati.

“Semoga pendekatan ini dapat mengurangkan bebanan kos golongan sasar dan menyuntik keceriaan buat mereka,” katanya yang berterima kasih kepada Asyik Tomyam Meru dan E Max Car Accessories Sdn Bhd yang menjadi penyumbang utama kepada program murni berkenaan.

Berita Semasa, Panduan,

ALLAH perihalkan tentang hari kiamat dalam Surah al-Zalzalah. Ini antara inti sari penting perlu kita ketahui

DUNIA bukanlah satu kehidupan yang hakiki. Ia tidak lebih daripada sebuah jambatan yang menghubungkan manusia dengan kehidupan di akhirat.

Dunia pada satu tarikh yang dirahsiakan ALLAH akan melabuhkan tirainya selepas muncul tanda-tanda kiamat. Bagi umat Islam, kiamat adalah kenescayaan. Beriman kepada hari kiamat juga salah satu daripada daripada Rukun Iman yang wajib diyakini.

Pada hari penghakiman itu nanti, segala amal baik dan buruk manusia akan diadili dengan sempurna oleh ALLAH YANG MAHA BERKUASA.

Sehubungan itu, sepanjang kita bernafas di muka bumi ini, sentiasa bersiap sedialah untuk mendepani saat getir itu. Jangan terlalu hanyut dengan nikmat dunia. Dalam Surah Ali Imran, ayat 185, ALLAH berfirman: “Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.“

Justeru, apakah amalan yang bakal menjadi penolong kita kelak? Sudah pasti, salah satunya adalah dengan membasahkan bibir dan mentadabbur ayat al-Quran dengan memahami, menghayati isi kandungan serta mengamalkannya setiap hari.

Rasulullah SAW bersabda: “Bacalah al-Quran, sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik kepada pembaca, pengamalnya.“ (Hadis Riwayat Ahmad)

Sesungguhnya, perihal hal kiamat secara jelas telah dinyatakan dalam Surah al-Zalzalah yang bermaksud kegoncangan atau gegaran.
Mempunyai lapan ayat dengan 36 perkataan dan 158 huruf, ia termasuk dalam surat Madaniyyah yang diturunkan selepas Surah an-Nisaa.
Apakah inti sari pengajaran dan pedoman di sebalik surah berkenaan? Benarkah dengan melaziminya, ia menyamai pahala membaca sebahagian al-Quran?

Bumi hancur

Sinar Islam Plus menghubungi pendakwah Nurul Syafiqah Mohamed Hanafiah atau Da‘i Syafiqah untuk mendapatkan huraian lanjut mengenai Surah al-Zalzalah.

Ujar beliau, berdasarkan ayat suci berkenaan, ALLAH menjelaskan kepada manusia tentang sebahagian suasana pada hari kiamat dan keadaan yang akan terjadi di padang mahsyar kelak.

“Ya, semua yang dinyatakan itu benar-benar akan berlaku. Manusia akan menyaksikan kegoncangan dan gempa yang teramat kuat di alam semesta sebaik tiupan sangkakala yang pertama.

“Inti pati yang sama turut dinyatakan dalam Surah al-Hajj, ayat 1 yang membawa pengertian: “Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada ALLAH, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu adalah sangat dahsyat,“ katanya baru-baru ini.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, pendakwah berkenaan mahu manusia merenung sejenak mengenai kegoncangan yang dimaksudkan.

Cuba bayangkan, sekarang ini pun, gempa bumi yang ALLAH turunkan hanya sedikit, tetapi ia telah mengakibatkan banyak nyawa terkorban dan kemusnahan yang sungguh menakutkan. Bagaimana pula nanti gempa dan goncangan pada hari kiamat? Sudah pasti ia akan menghancurkan kesemua yang ada di dalam isi perut bumi ini,“ soalnya.

Mengulas lanjut, Da‘i Syafiqah berkata, dalam Surah al-Zalzalah juga, ALLAH SWT memberitahu, bumi pada ketika itu akan mengeluarkan segala beban berat yang di dalamnya dalam dua keadaan.

Pertama, semua mayat yang tertanam semenjak dari awal sehinggalah yang terakhir disemadikan akan bangkit. Kedua, bumi juga akan membongkarkan segala khazanah yang ada di dalam perutnya.

Hal yang sama kata beliau, turut diperihalkan dalam Surah al-Insyiqaq ayat 3 dan 4 yang bermaksud: “Dan apabila bumi ini diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.“

Ketika itu ujar pendakwah berkenaan, manusia akan berasa kebingungan dan tertanya-tanya apakah yang menyebabkan bumi menjadi sedemikian rupa? Ini kerana sebelum ini, bumi ini tetap, tidak bergoyang dan manusia dapat hidup di atasnya.

“Bumi juga akan mengkhabarkan segala apa yang dilakukan oleh setiap manusia, sama ada yang baik mahupun yang buruk,“ jelasnya.

Daripada Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW membaca ayat ke-4 dalam Surah al-Zalzalah kemudian baginda bertanya: “Tahukah kamu apa beritanya?“ Lalu sahabat berkata: “ALLAH dan Rasul-NYA lebih mengetahui.“

Baginda kemudian bersabda: “Sesungguhnya bumi mengkhabarkan beritanya iaitu bumi menjadi saksi setiap yang dilakukan dari lelaki dan perempuan dengan apa yang telah dilakukan. Bumi berkata, dia telah melakukan amal sekian sekian pada hari sekian sekian, begitulah bumi mengkhabarkan beritanya.“ (Hadis Riwayat Tirmidzi)

Kata Da‘i Syafiqah, apa yang berlaku pada bumi pada tempoh berkenaan adalah menuruti dan taat kepada perintah-NYA.

“Apa yang terjadi selepas itu adalah manusia akan bangkit dan keluar dari kubur masing-masing dalam keadaan berkelompok dan terpisah.

“Ada yang wajahnya berseri-seri, namun ada juga yang wajahnya hitam, suram dan ketakutan. Keadaan mereka itu sebenarnya memperlihatkan setiap amalan yang mereka lakukan semasa di dunia yang fana ini,“ katanya.

Kehidupan abadi

Sinar Islam Plus kemudian mendapatkan pandangan pendakwah Mohammad Aizuddin Abdul Aziz pula. Ketika ditanya pada waktu bilakah yang paling afdal untuk umat Islam membasahkan bibir melazimi Surah al-Zalzalah, jawabnya: “Umat Islam seisi alam digalakkan untuk membaca surah tersebut sebagai amalan harian tanpa mengkhususkan waktu tertentu.“

Kenyataannya itu berdasarkan catatan di dalam Kitab Amal Al-Yaum Wa Al-Lailah karya Ibn Al-Sunni, Amal Al-Yaum Wa Al-Lailah (karya Al-Suyuti) dan Tuhfah Al-Zakirin (karya Al-Syaukani).

Menyentuh mengenai pahala yang bakal diperoleh oleh individu membaca surah itu, Mohammad Aizuddin berkata, terdapat riwayat yang mengatakan, bacaannya menyamai pahala membaca sebahagian al-Quran.

Namun, melihat kepada ganjaran dan isi ayat ini, sudah pasti ia memberi impak yang besar dalam kehidupan Muslim khususnya dari aspek spiritual. Pengaruh ini (spiritual) ini diperlukan demi pengukuhan iman. Saya juga memetik pernyataan Dr Yusuf Al-Qaradawī ketika membahaskan surah ini. Dalam tafsirnya, beliau menekankan bahawa benih keimanan ini ditanam dan perlu diperkukuhkan. Sesungguhnya, iman merupakan syarat kepada penerimaan amal,“ tutur agamawan itu.

 

Timbalan Pengarah Institut Sains Islam, Universiti Sains Islam Malaysia meneruskan hujah. Katanya, terdapat beberapa teras utama yang boleh dikaitkan dengan Surah al-Zalzalah yang boleh dijadikan pedoman kepada masyarakat hari ini.

“Seperti yang kita semua maklum, tarikh berlakunya kiamat hanya dalam pengetahuan ALLAH SWT sahaja. Adapun yang dikhabarkan itu sama ada dalam surah ini ataupun selainnya, hanyalah tentang tanda-tanda kepada berlakunya kiamat.

“Oleh yang demikian, umat Islam seharusnya berhati-hati dengan dakwaan ilmu, ilham dan teori-teori tentang tarikh kiamat,“ katanya.

Surah al-Zalzalah juga beritahu agamawan tersebut, turut memberi peringatan bahawa kewujudan manusia di alam ini tidak terhenti dengan sebuah kematian.

Ketahuilah, ia bukan kitaran atau adat kebiasaan semata-mata yang bermula dengan kelahiran dan disudahi dengan kematian. Bahkan, ia akan ada lagi kesinambungan hidup selepas itu yang dinamakan sebagai kehidupan yang abadi. Sehubungan itu, jadikanlah surah hebat ini sebagai motivasi kepada kita untuk tidak berasa hina dengan pemberian yang sedikit. Pada masa sama, tidak mengambil mudah dengan maksiat walaupun sebesar zarah. Ingat, segenap perkara yang dilakukan kita akan dihisab dan diberi ganjaran meskipun sekecil-kecilnya,“ katanya.

Dalam Hadis Riwayat Muslim, baginda bersabda: “Jangan sekali-kali kalian meremehkan daripada kebaikan meskipun dengan keceriaan wajah ketika bertemu dengan kawanmu.“

 

Surah al-Zalzalah jawab tiga keraguan, dakwaan kaum musyrikin Quraisy

 

PENDAKWAH Syaari Abdul Rahman berkata, Surah al-Zalzalah telah menjawab tiga keraguan dan dakwaan yang melanda kaum musyrikin Quraisy.

Ini kerana pada zaman Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat al-Quran yang menyentuh perihal hari kebangkitan dan akhirat tidak akan didengari dan tidak dipercayai oleh mereka.

Musyrikin Quraisy membuat dakwaan bahawa tiada kehancuran pada alam ini melainkan kematian mereka sahaja. Dakwaan yang kedua adalah mustahil untuk setiap perbuatan terdapat catatan sulit dan akan dibentangkan secara terperinci. Ketiga, mereka membuat dakwaan jika benar sekali pun kedua-dua perkara yang disebut tadi akan berlaku, ‘tuhan-tuhannya‘ akan membantu untuk memberi syafaat!,“ katanya yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Paradigma Ibrah Sdn Bhd.

Sehubungan itu, ujar Syaari, ALLAH SWT telah membalasnya dalam Surah Zalzalah dengan isi kandungan yang bernas dan padat.

Pendakwah itu menambah, intipati lapan ayat dalam surah berkenaan juga mempunyai keunikan tersendiri kerana ia menjelaskan mengenai lokasi yang menjadi perhitungan antara pahala dan dosa.

 

“Gambaran sebegini hanya dijelaskan dalam surah itu dan mungkin asbab inilah yang membuatkan Ibnu Umar RA sering berpindah tempat apabila beliau mahu menunaikan solat sunat selepas solat fardu,“ katanya.

Syaari turut memetik pesanan Imam al-Nawawi yang menasihatkan umat Islam untuk sentiasa memperbanyakkan tempat untuk bersujud.

“Mungkin dengan bersujud di banyak tempat, akan menjadi saksi kebaikan yang dilakukan di atas muka bumi ini,“ katanya.

Dalam pada itu, ujar Syaari, perkataan asytatan dalam Surah al-Zalzalah membawa maksud bahawa kita sudah boleh mengetahui kesudahan diri sebelum dihisab.

“Jangan terkejut apabila dibangunkan kelak kita akan dapati suami tiada, ayah tiada dan anak pun tiada di sisi,“ ujarnya.

Sebelum menutup tirai bicara, agamawan tersebut berkata, Surah al-Zalzalah memberi ruang kepada pembacanya supaya berfikir tentang satu perhimpunan manusia yang terbesar. Ia membabitkan seluruh penghuni di satu lokasi sahaja yang mana kesemuanya terdiri daripada umat sejak zaman berzaman.

Foto: Carlos/Pexels

Gaya Hidup, Gaya Hidup, Muamalah,

Bermain kutu ganti adalah haram kerana melibatkan peserta makan harta orang lain secara batil

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD
Berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

SAYA ada menerima satu pertanyaan melalui WhatsApp mengenai kutu ganti. Sebelum saya membicarakan lebih lanjut tentang kutu ganti, saya jelaskan dahulu tentang permainan kutu.

Permainan kutu merujuk kepada sekumpulan orang yang bersepakat untuk sama-sama mengeluarkan sejumlah wang dalam tempoh tertentu seperti setahun dan diserahkan kepada ibu kutu (pengurus wang kutu).

Setiap peserta akan membuat undian bagi menentukan bulan giliran masing-masing untuk mendapat jumlah wang terkumpul. Sebagai contoh, seramai 10 orang bersepakat untuk mengeluarkan wang sebanyak RM100 seorang setiap bulan selama 12 bulan. Jadi jumlah terkumpul setiap bulan adalah sebanyak RM1,200. Oleh itu, setiap peserta akan mendapat RM1,200 bila tiba bulan gilirannya.

Berbalik kepada isu kutu ganti, ia akan berlaku apabila ada di antara peserta lama yang menarik diri. Ibu kutu akan mencari peserta lain untuk menggantikan tempat peserta yang menarik diri tersebut.

Berdasarkan penerangan daripada ibu kutu melalui mesej bersuara yang dipanjangkan kepada saya, dinyatakan bahawa peserta kutu ganti ini hanya perlu membuat bayaran sehingga setakat bulan giliran peserta lama yang menarik diri itu sepatutnya mendapat jumlah terkumpul.

Contohnya, giliran peserta lama yang menarik diri untuk mendapat jumlah terkumpul adalah pada bulan Disember. Dia menarik diri mulai bulan September.

Oleh itu, pada bulan Januari tahun berikutnya, peserta kutu ganti akan mendapat bayaran balik jumlah keseluruhan wang telah dibayar kepada ibu kutu selama tiga bulan dan selain daripada itu dia juga akan diberi bayaran tambahan.

Bayaran tambahan ini diambil daripada wang yang telah dibayar oleh peserta lama dalam tempoh Januari hingga Ogos kerana peserta yang menarik diri tidak akan mendapat kembali wang yang telah diserahkan kepada ibu kutu.

Berdasarkan iklan yang dipanjangkan kepada saya melalui WhatsApp, jika peserta kutu ganti membayar sebanyak RM250 selama tiga bulan, pada bulan terakhir iaitu September misalnya, dia akan mendapat RM750 + RM150. Jika yang dibayar adalah RM1,500 selama tiga bulan, maka pada bulan terakhir yang diganti itu, dia akan mendapat RM4,500 + RM1,000.

Sangat menarik tawaran pulangan yang dijanjikan oleh ibu kutu tersebut sebagai gula-gula untuk menarik minat peserta kutu ganti. Ibu kutu turut menyatakan bahawa para peserta jangan risau tentang soal riba kerana semuanya ada akad yang dilakukan dan dengan itu isu riba tidak berbangkit kerana semua sudah ada persetujuan bersama.

Dalam ruang terhad ini, saya ingin jelaskan bahawa permainan kutu ini adalah satu permainan pinjaman wang (qard). Para peserta saling pinjam meminjam dalam tempoh yang ditetapkan. Peserta kutu ganti juga telah meminjamkan wangnya dalam tempoh bulan gantian berkenaan.

Oleh itu, bayaran tambahan yang diterima oleh peserta kutu ganti adalah RIBA dan ia diharamkan dalam Islam. Alasan ibu kutu bahawa sudah ada akad yang dipersetujui bersama tidak menjadikan bayaran lebihan itu halal kerana Allah mengharamkan riba.

Begitu juga dengan tindakan ibu kutu yang tidak memulangkan kembali jumlah wang yang telah dibayar oleh peserta lama yang menarik diri. Riba dan tidak memulangkan kembali wang peserta lama  temasuk dalam bab memakan harta orang lain secara batil.

Oleh itu, umat Islam disarankan menjauhi permainan kutu seumpama ini kerana ia mengandungi unsur memakan harta orang lain secara salah (batil). Memakan harta orang lain secara batil adalah diharamkan dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam firman ALLAH dalam Surah al-Nisa’, ayat 29.

Wallahu a’lam.

Foto: Christian Dubovan/Unsplash

Dari Fail Mahkamah Syariah, Hukum, Isu,

Jatuhkan talak guna alat komunikasi moden kaedah yang tidak tepati adab penceraian

PEGUAM Syarie dari Tetuan Wan Rosmawai & Associates, Wan Rosmawati Wan Ali berkata, lafaz cerai melalui WhatsApp dikategorikan sebagai lafaz cerai kinayah, sama ada ia (lafaz) jelas atau tidak.

Ujar Wan Rosmawati, berdasarkan undang-undang syariah, untuk mensabitkan lafaz cerai sah atau tidak, perlu merujuk kepada niat si mati atau orang yang melafazkan cerai tersebut atau sekurang-kurangnya si mati telah menzahirkan lafaz tersebut secara lisan di hadapan saksi-saksi.

Di mahkamah syariah, lafaz cerai yang dibuat seumpama ini memerlukan pengakuan suami.

“Lafaz cerai tidak disabitkan sah jika suami tidak mengaku dan mengatakan tiada niat, hatta telah menulis ‘aku ceraikan kau‘ dan kemudian terus menghantar mesej itu menerusi WhatsApp kepada pasangan,“ terang beliau ketika dihubungi baru-baru ini.


Dalam kes di antara Syazwan Abdillah dan Fadilah Mohd (kedua-duanya bukan nama sebenar), peguam syarie itu menjelaskan, terdapat sedikit keraguan memandangkan mesej tersebut tidak menggambarkan bahawa Ali benar-benar menceraikan Fadilah.

Kebiasaannya di mahkamah, suami akan disiasat sama ada setelah menaip lafaz cerai tersebut, dia ada membaca semula dengan lisan lafaz ditaip tersebut sebelum menekan butang hantar atau sama ada suami membaca sambil menaip lafaz tersebut dan kemudian terus hantar. Penting untuk mengetahui pengakuan suami itu kerana menjadikan lafaz yang dihantar sah atau sebaliknya. Ini kerana lafaz yang ditulis dan dibaca kemudian dihantar sah, meskipun suami menafikan berniat semasa hantar lafaz tersebut,“ katanya.

Baca juga 7 Hak Wanita Selepas Diceraikan Yang Perlu Kita Tahu

Wan Rosmawati menambah, suami memainkan peranan sangat penting dalam hal-hal sebegitu kerana kesan yang akan ditinggalkan kepada waris-waris yang sah adalah bergantung kepada tindakan yang dibuat olehnya.

“Justeru dalam kes ini, Fadilah selaku isteri kedua masih lagi waris yang sah kepada Ali, melainkan mahkamah mengesahkan lafaz yang dibuat oleh Syazwan kepada isteri kedua sah dan jatuhkan talak. Kesilapan yang dilihat kecil, tetapi memberi impak begitu besar dalam kehidupan waris,“ ujarnya.

 


Sementara itu, bekas Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri yang menulis dalam ruangan Al-Khafi li al-Fatawi: 1014 bertajuk Cerai Menggunakan Aplikasi WhatsApp berkata, talak yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi moden (seperti Whatsapp) adalah kaedah yang tidak menepati adab penceraian yang digariskan syarak.

Hal itu kata beliau, bertepatan dengan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-59 yang menyatakan bahawa talak dalam bentuk tulisan yang jelas daripada suami yang ditujukan kepada isterinya secara khusus seperti melalui faksimili, pesanan ringkas, e-mel dan sebagainya adalah talak secara kinayah. Ia sah sekiranya disertai dengan niat.

Foto: burak kosta/Pexels