Browsing Tag

Hibah

Hibah
Hukum,

HIBAH: Ini yang para isteri wajib tahu

“SAYANG, abang hibah rumah dan semua duit dalam akaun bank abang untuk sayang. Kalau tiba-tiba abang ‘pergi’, sayang gunalah sebaiknya ya.”

Itu antara bait-bait lisan yang dilontarkan seorang suami kepada isterinya. Bukan apa, bimbang ajal datang menjemput. Bolehlah si isteri menggunakan harta yang ditinggalkan untuk mengurus diri dan anak-anak mereka.

Bagi segelintir orang, kata-kata sebegitu mungkin sudah cukup melegakan sebagai jaminan masa hadapan mereka.

Walaupun jauh di lubuk hati paling dalam terasa sedih dengan ungkapan itu, tetapi mahu atau tidak, yang hidup tetap perlu meneruskan kehidupan.

Namun, ada satu perkara kita perlu tahu. Tidak semua hibah tersebut sah di sisi syarak mahupun undang-undang.

Baca juga Beza antara hibah mutlak dan amanah

Menurut Perbadanan Baitulmal Negeri Sabah, hibah bermaksud pemberian harta yang berlaku semasa hidup.

Hibah

HIBAH merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela ketika seseorang masih hidup dan ada beberapa syarat serta rukun-rukunnya. -Foto: Freepik

“Paling penting, pemberian itu dilakukan secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika hayatnya dan tidak mengharapkan apa-apa balasan dengan lafaz ijab dan kabul atau seumpamanya,” katanya sebagaimana dipetik menerusi laman web baitulmal.sabah.gov.my.

Terdapat empat rukun dan syarat-syarat hibah yang wajib dipenuhi iaitu pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan dan sighah (ijab kabul).

“Perkara paling penting dilihat adalah elemen terimaan atau al-qabd berlaku atau tidak. Al-qabd bermaksud mendapat sesuatu, menguasainya dan boleh melakukan tasarruf (urusan) terhadap barang atau harta tersebut.

“Dalam Mazhab Syafie, al-Qabd merupakan syarat luzum iaitu akad hibah tidak sempurna dan tidak berkuat kuasa dengan ijab dan kabul semata-mata, kecuali selepas al-qabd.

“Andai al-qabd tidak berlaku, maka akad hibah tadi merupakan akad yang tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah berhak menarik balik hadiah tersebut selama mana harta berkenaan berada dalam pemilikannya,” katanya.

Sementara itu, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) berkongsikan perkara yang perlu diketahui isteri mengenai hibah dalam laman sosial Facebook miliknya.

Baca juga Suami meninggal, ini yang WAJIB isteri tahu tentang peninggalan harta arwah

MAIS menyenaraikan 10 situasi mudah untuk kita memahaminya seperti berikut:

1. Suami tidak menghibahkan atau mewasiatkan harta.

– Maka dalam kes itu, semua yang dimiliki lelaki berkenaan akan menjadi harta pusaka. Ia akan dibahagikan secara faraid kepada waris-waris yang berhak.

Hibah

SEBAIKNYA, sediakan dan lakukan segala proses dokumen untuk memudahkan penerima atau waris yang mendapat ‘hadiah’ tersebut. -Foto: Freepik

2. Lelaki menghibahkan harta tidak alih seperti rumah atau tanah kepada isteri secara lisan, namun kemudian meninggal dunia dan namanya masih tertera dalam geran.

– Dalam kes itu, isteri hendaklah membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk memohon perintah pengesahan hibah.

3. Pasangan sudah menghibahkan harta alih seperti wang dalam akaun bank secara lisan atau melalui dokumen pengisytiharan hibah, tetapi selepas dirinya meninggal dunia, duit itu masih lagi dalam akaun bank arwah suami dan tiada penguasaan daripada isteri.

– Ketahuilah bahawa hibah itu berkemungkinan menjadi tidak sah.

– Bagaimanapun, dalam kes ini, isteri boleh memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk memohon perintah pengesahan pemberian berkenaan.

Baca juga Hutang penyebab datuk tarik balik hibah kepada cucu, jangan anggap tindakan ini buruk siku

4. Suami menghibahkan harta tidak alih kepada isteri dengan membuat dokumen pengisytiharan hibah dan telah sempurna rukun-rukunnya.

– Perbuatan seperti itu dianggap telah menjadi sah, tetapi isteri tetap perlu membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi Syariah bagi mendapatkan perintah pengesahan andai harta tersebut masih mempunyai nama suami yang sudah meninggal dunia dalam geran.

5. Suami menghibahkan harta tidak alih kepada isteri dengan membuat dokumen pengisytiharan hibah, sempurna rukun-rukunnya dan telah melakukan pindah milik melalui borang 14A KTN 1965.

Hibah

SELAIN wang, harta tidak teralih seperti rumah boleh dijadikan sebagai ‘hadiah’ kepada seseorang. -Foto: Freepik

-Jika begitu situasinya, harta tersebut tidak menjadi harta pusaka sekiranya suami meninggal dunia pada kemudian hari.

6. Suami menghadiahkan harta alih seperti kereta kepada isteri sama ada dengan membuat dokumen pengisytiharan hibah atau tidak, tetapi telah sempurna rukun-rukunnya.

– Maka kereta itu tidak menjadi harta pusaka jika suami meninggal dunia kemudian. Bagaimanapun, wanita tadi tetap perlu memohon ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk memohon perintah pengesahan hibah andai kenderaan tersebut masih atas nama arwah suami.

7. Lelaki menghibahkan harta-hartanya kepada isteri, menyempurnakan rukun-rukun dan mendapatkan perintah pengesahan hibah di Mahkamah Tinggi Syariah semasa hidup.

– Dalam kes itu, harta yang sudah dihadiahkan itu tidak akan menjadi harta pusaka andai suami meninggal dunia kelak.

Baca juga Penting untuk urus hibah ketika masih sihat dan bertenaga. PU Syed beri panduan macam mana nak uruskannya

8. Andai kata seorang lelaki menghibahkan harta kepada anak-anaknya dan tidak menamakan isteri sebagai penerima hibah.

– Ketahuilah, hibah berkenaan tidak boleh dipertikaikan di Mahkamah Tinggi Syariah kecuali jika tidak sempurna rukun-rukunnya.

9. Suami mempunyai takaful, simpanan Amanah Saham Berhad (ASB) dan Tabung Haji.

Hibah

AKAUN simpanan merupakan sejenis harta yang boleh dihibahkan. -Foto: Pexels

– Semua itu boleh dihadiahkan kepada isteri secara hibah bersyarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh institusi-institusi berkenaan.

10. Harta-harta yang telah dihibahkan suami dan telah sempurna qabd (diterima) oleh isteri tidak boleh ditarik balik.

– Begitu juga dirujuk mahupun dibatalkan sama sekali walaupun berlaku perceraian atau kematian isteri.

– Rasulullah SAW mengumpamakan orang yang menarik semula hibahnya menerusi hadis daripada Umar bin al-Khattab RA: “Orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Kepada para wanita mahupun lelaki, ambil tahulah tentang perkara tersebut. Ramai yang memandang remeh tentang hal itu sehinggalah ia berlaku kepada diri.

Setidak-tidaknya biarlah kita ada ilmu berkenaan untuk memudahkan urusan semua pihak kelak.

***Foto: Freepik

Hibah mutlak
Iqtisad,

Beza antara hibah mutlak dan amanah

HIBAH merupakan salah satu bentuk pemindahan milik yang disyariatkan Islam. Hibah didefinisikan sebagai bentuk pemberian milik secara percuma oleh seseorang semasa dia masih hidup ke atas hartanya kepada orang lain. Antara harta yang boleh dihibahkan ialah wang ringgit, saham, perniagaan, rumah dan tanah.

Antara dalil pensyariatannya ialah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: Saling memberi hadiahlah kamu nescaya kamu akan saling sayang-menyayangi.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Akad hibah memerlukan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Ini bermakna pemberi hibah hendaklah membuat tawaran kepada penerima hibah dan penerima hibah menyatakan persetujuannya.

Dalam Mazhab Syafie, akad hibah tidak akan berkuatkuasa melainkan jika qabd telah berlaku. Yang dimaksudkan dengan qabd adalah berlakunya serahan barang hibah kepada penerima hibah. Sebagai contoh, jika yang dihibahkan ialah tanah, maka dibuat pertukaran nama dalam geran tanah berkaitan.

Hibah dalam bentuk berlakunya serahan barang hibah semasa pemberi hibah masih hidup telah dibicarakan oleh para ulama dalam penulisan mereka sejak zaman berzaman. Hibah bentuk ini disebut hibah mutlak.

Baca juga Penting untuk urus hibah ketika masih sihat dan bertenaga. PU Syed beri panduan macam mana nak uruskannya

Selain daripada bentuk hibah biasa yang wujud sekian lama, pada hari ini, terdapat bentuk hibah yang mana tidak berlaku serahan barang hibah semasa pemberi hibah masih hidup tetapi barang hibah hanya akan berpindah milik kepada penerima hibah setelah pemberi hibah meninggal dunia. Bentuk hibah sebegini berlaku dalam produk takaful dan satu lagi yang dinamakan sebagai hibah amanah.

Hibah

HIBAH merupakan bentuk pemberian milik secara percuma oleh seseorang semasa dia masih hidup kepada orang lain seperti wang ringgit, saham, perniagaan, rumah dan tanah. -FOTO: FREEPIK

Hibah dalam produk takaful berkuatkuasa apabila pemegang polisi telah meninggal dunia. Mereka yang menyertai produk takaful berkenaan akan memasukkan nama-nama penerima hibah dalam borang yang disediakan oleh pihak pengendali takaful.

Hibah amanah

Hibah takaful ini tidak akan menjadi milik penerima hibah selagi peserta takaful berkenaan masih hidup. Hanya selepas kematiannya sahaja, barulah proses pemberian hibah kepada penerima hibah akan dilakukan oleh pihak pengendali takaful berkenaan. Hibah takaful ini menjadi milik penerima hibah sepenuhnya dan ia tidak tertakluk kepada hukum hakam harta pusaka. Oleh itu, pihak waris perlu benar-benar memahami tentang hibah takaful ini.

Hibah amanah juga melibatkan pemberian sesuatu harta daripada pemiliknya kepada orang lain secara percuma sebagaimana yang berlaku dalam mana-mana jenis hibah. Namun, ada beberapa perbezaan antara hibah mutlak dan hibah amanah.

Baca juga Hibah Tak Boleh Dibuat Secara Paksaan, Ambil Iktibar Daripada Kisah Ini

Hibah amanah melibatkan perpindahan milik setelah pemberi hibah meninggal dunia. Ini kerana dalam dokumen deklarasi hibah, pemberi hibah menyatakan persetujuannya untuk memberi hartanya kepada penerima hibah, tetapi pindah milik harta dibuat selepas kematiannya. Ini bermakna sebelum berlaku kematian, pemberi hibah masih pemilik sebenar hartanya itu.

Perbezaan kedua adalah hibah amanah akan melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai pemegang amanah seperti Amanah Raya Berhad yang akan melaksanakan apa yang terkandung dalam deklarasi hibah. Setelah berlaku kematian pemberi hibah, pihak pemegang amanah akan menguruskan perpindahan hak milik harta yang dihibahkan kepada penerima hibah.

Perbezaan lain yang boleh dilihat pada hibah amanah adalah pada kebiasaannya ia melibatkan hibah bersyarat atau hibah ruqba. Hibah ruqba ini maksudnya apabila berlaku kematian salah seorang pemberi atau penerima hibah, maka yang hidup akan menjadi pemilik harta tersebut.

Hibah

JIKA ada harta yang mahu dihibahkan kepada insan tersayang, segaralah bertindak sebelum meninggal dunia. -FOTO: FREEPIK

Walaupun terdapat perselisihan pandangan dalam kalangan ulama tentang hibah ruqba, tetapi di Malaysia ia menjadi kontrak pendasar dalam hibah amanah. Mungkin ini antara penyelesaian terbaik buat masa ini dalam menyelesaikan isu agihan harta. Wallahu a’lam.

***Artikel ditulis oleh Dr Shamsiah Mohamad yang berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Tarik balik hibah
Dari Fail Mahkamah Syariah,

Hutang penyebab datuk tarik balik hibah kepada cucu, jangan anggap tindakan ini buruk siku

SEORANG datuk mahu tarik balik hibah yang pernah diberikan kepada cucunya. Namun begitu, ramai yang menganggap perbuatannya itu sebagai buruk siku. Demikianlah kisah yang pernah berlaku terhadap Abu Seman Kassim (bukan nama sebenar).

Ceritanya bermula apabila cucu lelaki sulungnya, Ayden Firash Mohamad (bukan nama sebenar) lahir ke dunia. Ketika itu, Abu Seman bersorak kegirangan.

Bibirnya pula tidak putus-putus memanjatkan rasa syukur ke hadrat Ilahi dengan kehadiran cucu lelaki dinanti-nantikan tersebut. Sebelum kelahiran si comel tersebut, lelaki berusia 62 tahun itu sudah dikurniakan sembilan orang cucu perempuan.

Keterujaan mendapat ‘geng baharu’ itu membuatkan Abu Seman sanggup berkorban apa sahaja demi cucu kesayangannya.

Buat pertama kalinya, warga emas tersebut menghibahkan sebidang tanah miliknya yang terletak di selatan tanah air untuk Ayden Firash sebagai tanda kasih sayang seorang datuk terhadap cucunya. Pada masa itu, umur Ayden Firash baru sahaja berusia lima tahun.

Tarik balik hibah

SEBAIKNYA, penghibah digalakkan untuk mengadakan perbincangan antara ahli keluarga atau waris mengenai hibah yang bakal dilakukan supaya ia dalam pengetahuan pihak terlibat.

Maka bermulalah proses hibah dan memindah milik tanah berkenaan. Semuanya dilakukan di Pejabat Tanah Daerah sekitar tahun 2005. Oleh sebab usia cucunya yang masih lagi di bawah umur, maka ibunya, Hashimah Hasyim (bukan nama sebenar) telah dilantik menjadi penjaga amanah kepada anaknya. Proses berkenaan berjalan dengan lancar sehingga harta berkenaan benar-benar menjadi milik Ayden Firash.

Begitupun, selepas lima tahun berlalu, Abu Seman berubah fikiran. Beliau mahu menarik balik hibah tanah yang pernah dihadiahkannya kepada satu-satunya cucu lelakinya.

Ketika itu, fikirannya benar-benar buntu kerana hidupnya diselubungi hutang yang belum habis dilunaskan.

Salah satu cara terbaik untuk melangsaikannya adalah dengan menjual tanah berkenaan. Disebabkan itu, lelaki tersebut membuat tuntutan di mahkamah syariah untuk menarik balik hibah itu.

Baca juga Hibah Tak Boleh Dibuat Secara Paksaan, Ambil Iktibar Daripada Kisah Ini

Mujurlah tanah tersebut tidak pernah dijual atau dipindah milik oleh Hashimah, menantunya. Malah, ia masih dalam keadaan asal sebagaimana ketika proses pindah milik dilakukan lima tahun lepas.

Tarik balik hibah

PROSES penarikan semula hibah itu mesti dilakukan di mahkamah syariah.

Selaku pemegang amanah, Hashimah tidak membantah dengan kehendak bapa mertuanya untuk mengambil semula tanah berkenaan. Beliau merasakan bapa mertuanya wajar mengambil semula tanah berkenaan demi kemaslahatannya.

Setelah meneliti segala keterangan, fakta dan bukti yang dikemukakan, mahkamah berpuas hati dengan proses melakukan hibah itu. Ia memenuhi hukum syarak dan sah. Bahkan, penarikan hibah tersebut juga adalah sah mengikut hukum syarak.

Justeru, hakim memutuskan tanah tersebut kembali semula menjadi hak milik Abu Seman.

Abu Seman berasa lega dengan keputusan tersebut. Bukan niatnya untuk menjadi buruk siku, tetapi beliau terpaksa berbuat demikian kerana hutang itu begitu penting untuk dilunaskan sebelum dirinya dijemput Ilahi.

Hibah tidak boleh ditarik semula melainkan penuhi syarat tertentu

APABILA seseorang sudah menghibahkan hartanya kepada penerima dan disertakan dengan penyerahan serta penerimaan barang (al-Qabd), ia tidak boleh ditarik balik atau diambil kembali.

Begitupun, situasi sebaliknya pula berlaku andai hibah berkenaan dilakukan oleh asal iaitu bapa, ibu, datuk, nenek dan ke atas kepada furu’ (anak, cucu dan ke bawah) yang mana ia boleh ditarik semula dengan syarat-syarat tertentu.

Demikian penjelasan daripada Penasihat Persatuan Peguam Syarie Terengganu, Fazru Anuar Yusof ketika ditanya Sinar Islam Plus berhubung isu penarikan semula hibah yang dilakukan Abu Seman Kassim terhadap Ayden Firash Mohamad (kedua-duanya bukan nama sebenar).

FAZRU ANUAR

Jelas beliau, mengikut pendapat fuqaha, antara syarat yang mengharuskan proses berkenaan adalah harta yang dihibahkan masih menjadi milik anak atau cucu yang menerima hibah. Pada masa sama, ia masih berada dalam jagaan atau urusan penerima hibah.

“Apatah lagi dalam kes itu, datuk terpaksa menarik semula hibah tersebut bukanlah saja-saja, tetapi demi melunaskan hutang yang merupakan suatu kewajipan.

Baca juga Bapa ubah fikiran tarik balik hibah yang diberikan pada anak. Peguam syarie ini beri penjelasan…

“Apa yang dilakukan oleh Abu Seman Kassim bukanlah suatu kesalahan, malah diizinkan oleh syarak kerana ia melibatkan hibah yang dibuat datuk terhadap cucunya. Paling penting, proses penarikan hibah itu mesti dilakukan di mahkamah syariah,” katanya ketika ditemu bual secara maya baru-baru ini.

Mengulas lanjut, pengamal undang-undang syariah itu menegaskan, perbuatan mengambil semula pemberian tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai perilaku yang tidak elok.

“Yang penting pihak mahkamah berpuas hati bahawa semua rukun-rukun hibah telah dipenuhi mengikut kehendak undang-undang dan hukum syarak,” ujarnya.

Pun demikian, beliau menjelaskan, sekiranya tanah hibah itu sudah diusahakan atau dibangunkan rumah, pemilik asal tidak boleh menuntut semula harta yang sudah dihibahkan.

“Hal ini kerana berlaku pertambahan yang tidak boleh diasingkan atau dipisahkan pada tanah yang telah dihibahkan. Sebagai contoh, penerima hibah menjahit kain yang diterima menjadi baju kemeja.

“Berdasarkan satu riwayat hadis daripada Imam Ahmad, bapa tidak diharuskan menarik semula hibah anaknya yang telah berlaku pertambahan yang tidak boleh diasingkan,” terangnya panjang lebar.

Tarik balik hibah

HIBAH yang dilakukan oleh asal iaitu bapa, ibu, datuk, nenek dan ke atas kepada furu’ (anak, cucu dan ke bawah) yang mana ia boleh ditarik semula dengan syarat-syarat tertentu.

Kepada mereka yang berhasrat untuk melakukan hibah, Fazru Anuar menasihatkan agar semua pihak perlu mengetahui dan memahami konsep hibah dengan sebaiknya.

“Ketahuilah, kesahan sesuatu hibah itu berlaku apabila semua rukunnya iaitu pemberi hibah, penerima hibah, harta yang dihibahkan dan lafaz ijab kabul proses itu sempurna.

“Andai tidak disempurnakan, hibah itu boleh dipertikaikan kelak jika berlaku pertelingkahan. Justeru, digalakkan penghibah untuk mengadakan perbincangan antara waris mengenai hibah yang bakal dilakukan supaya ia dalam pengetahuan pihak terlibat,” nasihat beliau.

Foto: Freepik & Pexels

Rezeki
Muamalah,

Hibah Tak Boleh Dibuat Secara Paksaan, Ambil Iktibar Daripada Kisah Ini

no comment

SEKITAR 30 tahun lalu, Fazlina Rahmat (bukan nama sebenar), 54, dihadiahkan separuh daripada sebidang tanah oleh ibu saudaranya, Mahani Rahman (bukan nama sebenar) secara sukarela.

Lantaran itu, Mahani bersama dengan anak saudara dan ibu bapa Fazlina pergi ke pejabat tanah bagi mengisi borang 14A dan menurunkan cap jari bagi proses pindah milik berkenaan.

Selepas semua dokumen ditandatangani, Fazlina kembali pulang ke ibu kota dan menyerahkan borang berkenaan kepada ibu bapanya untuk proses pindah milik.

Selepas 25 tahun, Mariani meninggal dunia. Fazlina kemudian berpindah ke kampung halamannya selepas lima tahun ibu saudaranya meninggal. Namun, wanita itu mendapati, tanah pemberian arwah Mahani sudah dipagar oleh anak lelakinya, Roslan Bahar (bukan nama sebenar).

Lelaki itu mendakwa tanah itu sepenuhnya miliknya. Beliau telah membuat permohonan menukar milik tanah berkenaan tiga tahun selepas pemergian ibunya. Tindakan itu diambil apabila tiada sesiapa pun yang menuntut tanah tersebut.

Hibah

SELAIN perjanjian hibah, dokumen-dokumen lain seperti borang pindah milik tanah atau geran tanah juga boleh menjadi asas dalam menguatkan keterangan di mahkamah syariah.

Akibat tidak berpuas hati, Fazlina menyuruh anaknya membuat semakan di pejabat tanah. Malangnya, namanya didapati tidak tercatat pada geran tanah berkenaan.

Wanita itu kemudiannya membuat tuntutan di mahkamah syariah berhubung pensabitan hibah sebanyak separuh bahagian tanah berkenaan. Fazlina turut mengepilkan borang 14A yang ada cop jari Mahani dan dirinya.

Pada masa sama, beliau mengakui turut membayar cukai tanah sepanjang tempoh berkenaan. Namun, pada tahun-tahun tertentu bayaran itu dibuat kepada Roslan. Malangnya, Fazlina gagal mengemukakan bukti berkaitan.

Baca juga Memartabat Industri Halal Negara

Walaupun borang 14A itu lengkap dan boleh didaftarkan, tetapi penolong pegawai tadbir bahagian urusan pendaftaran di pejabat tanah selaku saksi pakar menyatakan, proses pindah milik belum lengkap untuk didaftarkan kerana cukai setem tidak dimatikan mengikut penilaian hartanah.

Sepanjang perbicaraan tersebut, Roslan langsung tidak membangkitkan soal pemberian hibah. Sebaliknya beliau mengaitkannya sebagai tanah cagaran.

Arwah ibunya pernah memberitahu, beliau memberikan sebahagian tanah itu sebagai cagaran untuk meminjam wang sebanyak RM6,000 bagi menunaikan haji.

Wang itu dipinjam oleh ibunya daripada Fazlina selepas dirinya tidak mampu memenuhi hasrat ibunya hampir 30 tahun lalu.

Hibah

Malah, selepas pulang daripada haji pada tahun yang sama Mariani membuat pinjaman wang itu, ibunya banyak kali mengingatkannya agar melunaskan hutang beliau kepada Fazlina.

Pada tahun berikutnya, Roslan cuba membayar RM6,000 kepada Fazlina. Malangnya, wanita itu menyuruhnya agar menyimpan atau menggunakan sahaja wang berkenaan. Hampir tiga kali cubaan untuk membayar wang itu dibuat, tetapi Fazlina enggan menerimanya.

Sepanjang tempoh itu juga, Roslan mengakui telah menyelesaikan semua cukai tanah sendiri tanpa bantuan sesiapa. Buktinya, beliau turut mengepilkan resit pembayaran cukai tanah selama tujuh tahun selepas ibunya meninggal dunia.

Melihat kepada keterangan, bukti dan saksi yang dikemukakan, mahkamah syariah mengisytiharkan permohonan untuk Fazlina mensabitkan hibah ke atas separuh bahagian daripada tanah berkenaan ditolak. Pada masa sama, hakim memerintahkan supaya Roslan membayar sebanyak RM6,000 kepada Fazlina.

Mahkamah juga memutuskan bahawa tanah itu adalah hak milik mutlak Roslan. Fazlina pula terpaksa akur dengan keputusan mahkamah yang tidak berpihak kepadanya.

Fahami proses pemberian hibah mengikut syarak

SEBUT sahaja tentang hibah, perkara pertama yang perlu dikenal pasti adalah rukun hibah. Ia mestilah terdiri daripada pemberi dan penerima hibah, barang yang dihibahkan serta sighah iaitu lafaz ijab oleh pemberi dan lafaz kabul oleh penerima.

Presiden Persatuan Peguam Syarie Terengganu, Fazru Anuar Yusof berkata, sighah merupakan salah satu elemen yang kebiasaannya dibahaskan oleh para fuqaha bagi menentukan sesuatu hibah itu sah atau sebaliknya. Ia juga sering menjadi pertikaian dalam sesuatu tuntutan pengesahan hibah di mahkamah syariah.

FAZRU ANUAR

Dari segi istilah syarak, jelas beliau, hibah merupakan satu akad pemberian milik terhadap harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan (‘Iwad).

“Salah satu daripada ciri-ciri hibah yang dapat kita rumuskan adalah ia mesti dan hanya boleh dibuat secara sukarela serta tanpa paksaan.

“Perkara ini bertepatan dengan rukun dan salah satu syarat bagi pemberi hibah iaitu pemberi hibah (al-Wahib) boleh menghibahkan hartanya tanpa had kadar serta kepada sesiapa sahaja yang disukainya termasuk kepada orang bukan Islam, asalkan maksudnya tidak melanggar hukum syarak,” katanya kepada Sinar Islam Plus baru-baru ini.

Walaupun hibah pada konsepnya dianggap sah sekiranya ia memenuhi rukun dan syarat ditetapkan, pengamal undang-undang itu menjelaskan, ia masih boleh dicabar oleh ahli-ahli waris penerima harta pusaka di mahkamah syariah. Ia bagi memberi keadilan kepada pihak-pihak berkenaan.

Hibah


ANTARA ciri-ciri hibah adalah ia mesti dan hanya boleh dibuat secara sukarela serta tanpa paksaan.

“Mahkamah syariah akan melihat keterangan dan pembuktian dalam mengesahkan sesuatu hibah itu. Bagi mengelakkan berlakunya pertikaian dalam kes hibah ini, pemberi hibah perlu memastikan terdapat dokumen yang boleh menyokong pemberian hibahnya itu.

“Dalam amalan pada masa kini, sudah banyak agensi dan firma guaman bertauliah yang boleh menyediakan perjanjian hibah. Perjanjian ini juga perlulah perjanjian yang boleh dikuatkuasakan menurut undang-undang.

“Selain perjanjian hibah, dokumen-dokumen lain seperti borang pindah milik tanah atau geran tanah juga boleh menjadi asas dalam menguatkan keterangan di mahkamah syariah. Oleh itu, ia adalah tanggungjawab pemberi hibah dan penerima hibah untuk sama-sama memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sempurna,” nasihatnya.

Foto: Freepik

Berita Semasa,

Penting untuk urus hibah ketika masih sihat dan bertenaga. PU Syed beri panduan macam mana nak uruskannya

BERCERITA tentang pengurusan harta dan hibah, nampaknya ramai yang dah mula sedar. Betapa pentingnya perkara ini untuk kita lakukan selagi masih bernafas di bumi ALLAH ini.

Orang kata, buatlah hibah segera andai kita memang berniat hendak ‘hadiahkan’ harta kepada waris tertentu seperti suami, isteri atau anak-anak.

Bukan apa, bila ada hibah, mudahlah andai ditakdirkan kita pergi dulu meninggalkan mereka. Risiko perebutan harta dalam kalangan waris pun dapat dielakkan.

Masalah yang berlaku sekarang, bila kita buat hibah ketika masih hidup dan namakan penama, ada pula yang tak puas hati sebab merasakan orang ini dan itu dapat lebih daripadanya. Ada pula orang yang tak dapat hibah itu walaupun dia rapat dengan pemilik harta.

Akhirnya, ada yang bermasam muka sesama sendiri. Walhal, orang yang nak menghibahkan harta tu masih hidup lagi. Kalau situasi ni macam mana pula?

Sebenarnya, perlu ke pemberian hibah itu dibincangkan bersama dengan waris juga? Bukan ke itu adalah hak pemilik harta tersebut?

Apa pandangan Islam tentang hal ini?

Pendakwah Ustaz Syed Bakri Al-Yahya atau lebih dikenali sebagai Pencetus Ummah (PU) Syed menjelaskan perkara ini menerusi Instagram miliknya baru-baru ini.

Jelas beliau, memberi hibah adalah hak mutlak si pemilik harta untuk diberikan kepada siapa sahaja yang dia mahu.

“Ia bukanlah menjadi kewajipan (untuk si pemilik) beri kepada semua ahli keluarganya atau semua kenalannya.

“Namun, di sana terdapat hukum yang ditetapkan ulama dalam hal pemberian hibah,” terang beliau.

Pemberian hibah

TERPULANG kepada si pemilik harta untuk memberikan hibah kepada sesiapa yang dimahukannya ketika dia masih hidup.

Menjelaskan lanjut tentang hibah, kata PU Syed, ia merupakan pemberian sesuatu yang bernilai dari sisi syarak. Tidak kiralah sama ada hadiah atau sedekah kepada seseorang semasa hidup di pemberi dan penerimanya.

Ujar beliau, ada tiga hukum yang terlibat dalam pemberian hibah iaitu:

1. Harus diberi kepada sesiapa sahaja.

2. Makruh hukumnya di sisi Mazhab Syafie jika tidak adil dalam pemberian khususnya jika diberikan kepada ahli waris.

3. Haram jika sengaja diberi kepada seseorang daripada ahli waris dan tidak kepada yang lain dengan niat untuk menzalimi orang yang tak dapat itu. Lebih dahsyat lagi, akan berlaku perbalahan pada suatu masa kelak kerana tidak berpuas hati.

Meskipun begitu, jelas PU Syed lagi, ketiga-tiga hukum di atas langsung tidak menjejaskan pemberian hibah. Hibah yang dibuat tetap dikira sah.

(Artikel berkaitan: Ini sebabnya kita perlu celik dengan ilmu faraid)

Adakah si pemilik harta tadi perlu minta izin anak-anak atau waris untuk hibah? Jawab pendakwah tersebut, ia bukanlah syarat sah hibah.

Apa pun, PU Syed mengesyorkan supaya perbincangan dilakukan bersama waris supaya tidak timbul perkara berbangkit kelak. Tidaklah nanti jadi seperti pepatah rumah siap, pahat masih berbunyi.

“Apa lagi yang ditakuti apabila asbab ketidakadilan dalam pemberian hibah, retak hubungan kekeluargaan dan berbalah. Maka sahamnya itu akan terkesan pada ibu dan ayah semasa hidup atau lebih teruk di barzakh nanti.

“Nasihat ambe kepada waris yang tak menerima hibah, toksahlah bersedih, reda, insya-ALLAH setiap kita rezekinya telah ditetapkan sejak azali lagi.

“Di sebalik sesuatu, ada sesuatu. Redalah dan sangka baik,” nasihat beliau.

Sumber: Instagram syedbakri_alyahyaofficial