Browsing Tag

gharar

Gharar
Iqtisad,

Bukan semua ‘gharar’ diharamkan dalam Islam, berikut perinciannya  

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD

ANTARA unsur negatif dalam muamalat Islam yang dilarang dalam Islam ialah gharar. Ringkasnya gharar merujuk kepada ketidakpastian yang berlaku dalam akad.

Dalam memberikan takrif gharar, fuqaha terdahulu menyebut tentang tiada kemampuan membuat serahan barang jualan atau ketidakpastian sama ada sesuatu itu akan berlaku atau tidak, seperti menjual burung yang terbang di udara, atau sesuatu yang tidak diketahui kuantiti dan kadarnya.

Antara dalil pengharaman gharar adalah hadis daripada Abu Hurairah R.A yang berkata: “Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasah (mana-mana yang terkena lontaran batu adalah terjual) dan jual beli gharar.(Hadis Riwayat Muslim)

Beza gharar menurut mazhab

Dalam perbahasan fuqaha, gharar terbahagi kepada dua iaitu ketidakpastian yang banyak (gharar fahish) dan ketidakpastian yang sedikit (gharar yasir). Contoh gharar fahish adalah menjual ikan yang ada dalam kolam. Sementara contoh gharar yasir adalah menjual buah epal secara bilangan di mana ada perbezaan saiz yang tidak ketara sangat.

Gharar

FUQAHA menyatakan, ketidakpastian atau tiada kemampuan membuat serahan barang seperti menjual burung di udara adalah termasuk di dalam takrif gharar.

Fuqaha bersepakat bahawa gharar fahish jika berlaku dalam akad pertukaran seperti akad jual beli dan sewaan, maka kontrak akan batal. Namun jika berlaku dalam akad yang tiada pertukaran seperti akad hibah misalnya, ada perselisihan pandangan.

Hanya Mazhab Maliki yang tidak membatalkan akad hibah yang ada gharar fahish. Sementara gharar yasir pula, kesemua fuqaha bersepakat, ia tidak menyebabkan akad batal sama ada berlaku dalam akad pertukaran atau selainnya.

Baca juga Peniaga barang atau perkhidmatan wajib ambil tahu perkara ini elak gharar dalam perniagaan

Parameter gharar dan kesan kepada akad

Dalam artikel bertajuk Ahkam al-Gharar fi Uqud al-Tabarru`at: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah, tulisan Abdel Wadoud Mustofa Moursi Al-Saudi, beliau merumuskan parameter gharar yang membawa kesan kepada akad sebagaimana berikut:

1. Gharar berlaku pada perkara yang asal (matbu’) dan bukannya perkara sampingan (tabi’). Oleh itu menjual lembu bersekali dengan anak lembu yang ada dalam kandungan ibunya adalah diharuskan walaupun tidak pasti bilangan anak di dalamnya atau tidak pasti anak itu sempurna kejadiannya atau ada kecacatan. Ini kerana anak dalam kandungan itu adalah sifatnya mengikut sahaja (tabi’). Ini berdasarkan kaedah fikah “Gharar pada perkara yang mengikut (tabi’) adalah dimaafkan tetapi tidak dimaafkan jika melibatkan yang diikut (matbu’) (iaitu subjek utama dalam akad)”.

Gharar

MENJUAL buah epal dan seumpamanya secara bilangan yang mana ada perbezaan saiz yang tidak begitu ketara adalah termasuk dalam kategori gharar yasir.

2. Pengharaman gharar tidak membawa kepada kemudaratan (dharar) yang lebih berat berbanding jika dikekalkan kewujudan gharar dalam transaksi tersebut. Ini kerana apabila bertembung antara mudarat yang besar dengan mudarat yang kecil, maka perlu menanggung mudarat yang kecil demi mengelak daripada berlakunya mudarat yang besar.

3. Gharar itu banyak.

4. Gharar itu berlaku dalam kontrak ada balasan (kontrak pertukaran) Oleh itu, kita perlu memahami bahawa tidak semua bentuk gharar diharamkan dalam Islam. Ini kerana untuk menghapuskan gharar secara 100 peratus adalah suatu yang hampir mustahil kerana ia sangat sukar dielak.

Asas larangan gharar fahish ini adalah kerana ia boleh membawa kepada pertelingkahan sesama manusia sedangkan pergaduhan dilarang dalam Islam.

Ini kerana manusia secara umumnya tidak mampu bertoleransi bila melibatkan gharar fahish dalam akad pertukaran. Secara fitrahnya, seseorang itu mahukan sesuatu yang setimpal dengan apa yang telah dibayar. Andai kata bayaran sudah dibuat tetapi barang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, sudah tentu akan berlaku pertikaian antara penjual dan pembeli. Sebaliknya gharar yang sedikit biasanya manusia boleh bertoleransi seperti jual beli telur dan buah-buahan secara bilangan meskipun ada sedikit perbezaan saiz. Wallahu a’lam.

***Dr Shamsiah Mohamad berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: Unsplash & Freepik

Korban satu bahagian lembu dengan seekor kambing
Muamalah,

Patuhi Akad Wakalah Ketika Urus Ibadah Korban

no comment

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD

TATKALA tibanya bulan Zulhijah, ramai umat Islam mengambil peluang untuk melakukan ibadah korban. Melihat trend pada hari ini, kebanyakan urusan korban dikendalikan oleh pelbagai pihak.

Pihak yang mengurus ibadah korban itu pada kebiasaannya memang mengenakan bayaran caj atau upah perkhidmatan.

Namun, jarang sekali caj atau upah perkhidmatan dinyatakan secara jelas dalam iklan atau borang yang perlu diisi oleh para peserta.

Misalnya, seekor lembu akan dibahagikan kepada tujuh bahagian. Pada kebiasaannya, iklan yang dipaparkan hanya menyatakan harga satu bahagian lembu. Dalam membincangkan perkara tersebut, terdapat dua wakalah (perwakilan) yang berlaku iaitu para peserta mewakilkan pihak yang menguruskan korban untuk membeli lembu yang bakal dikorbankan. Satu lagi, peserta mewakilkan pihak berkenaan untuk melaksanakan ibadah korban bagi pihak mereka.

Pada asalnya, wakalah adalah dalam kategori uqud tabarru’at, namun dari segi hukum syarak, tiada halangan bagi pihak wakil untuk mengenakan bayaran ke atas perkhidmatan yang diberikan. Cuma ia bertukar kepada kategori kontrak yang ada balasan (uqud mu’awadat) iaitu kontrak ijarah (kontrak memberi perkhidmatan dengan bayaran tertentu).

Baca juga Telus Isytihar Jumlah Kos Pengurusan Jika Libatkan Wang Sumbangan Orang Ramai

Namun begitu, apa yang menjadi persoalan adalah adakah kadar caj atau upah perkhidmatan itu mesti dinyatakan dengan jelas? Jika kita meneliti kepada syarat-syarat dalam uqud mu’awadat, subjek akad mestilah dinyatakan secara jelas supaya tidak wujud gharar fahisy (ketidakjelasan yang banyak) yang boleh menyebabkan akad tersebut tidak sah.

Jadi, adakah dengan menyatakan harga satu bahagian lembu sahaja tanpa menyatakan berapakah jumlah caj atau upah perkhidmatan akan membatalkan akad tersebut? Untuk menjawabnya, kita lihat dahulu persoalan seterusnya. Adakah dibolehkan pernyataan umum seperti disebut harga satu bahagian lembu adalah RM800 termasuk caj perkhidmatan? Dalam bab muamalat, jika melibatkan uqud mu’awadat, gharar yang dilarang adalah gharar fahisy.

Ibadah korban

PASTIKAN akad wakalah dinyatakan secara jelas antara peserta dengan pihak yang diwakilkan untuk menguruskan ibadah korban tersebut.

Jadi adakah pernyataan umum tersebut dikira gharar fahisy? Pada pandangan saya, gharar di sini tetap ada, tetapi ia bukan gharar fahisy. Ini kerana sudah dinyatakan secara jelas jumlah keseluruhan harga yang merangkumi sebahagian lembu dan caj atau upah perkhidmatan.

Namun, kaedah paling terbaik pada pendapat saya adalah dengan menyatakan secara spesifik harga satu bahagian lembu dan jumlah caj perkhidmatan yang diambil oleh wakil tersebut. Begitupun, agak sukar untuk berbuat demikian melainkan jika harga lembu yang bakal dibeli sudah diketahui sebelum iklan dibuat.

Jadi sebagai salah satu jalan penyelesaiannya, pihak pengurus ibadah korban berkenaan hendaklah menyatakan harga satu bahagian lembu seperti RM700, misalnya. Dalam borang penyertaan hendaklah ada akad wakalah yang menyatakan persetujuan peserta mewakilkan pihak tertentu menguruskan ibadah tersebut bagi pihaknya atau pihak penama dan juga persetujuan untuk memberikan lebihan daripada harga sebenar bahagian korban yang disertai (jika ada) kepada pihak yang mengurus sebagai hadiah atau sedekah bagi menampung kos pengurusan ibadah tersebut.

Walaupun jalan penyelesaian tersebut tidak menepati 100 peratus dengan satu pandangan dalam Mazhab Maliki yang membenarkan seseorang berkata kepada simsar (broker/wakil): “Belilah dengan harga sekian dan jika ada lebihan, ia menjadi milik kamu”, namun jika kita meneliti dari aspek taradhi (saling meredai), cadangan yang dinyatakan tadi mempunyai ‘semangat’ yang sama dengan apa yang dibincangkan dalam Mazhab Maliki tersebut. Wallahualam.

***Dr Shamsiah Mohamad berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: Bernama

pexels-andrea-piacquadio-1050244
Berita Semasa, Muamalah,

Trend kotak misteri, kotak teka-teki ketika membuat pembelian online, ini pandangan Islam mengenai pendekatan terbaharu penjual itu…

APABILA Perintah Kawalan Pergerakan sekali dikuat kuasakan, ramai orang memilih untuk melakukan pembelian online sepertimana yang berlaku ketika undang-undang itu dilaksanakan tahun lalu.

Masakan tidak, proses pembelian bertambah mudah. Tidak perlu untuk keluar rumah bagi mengelakkan terdedah dengan risiko virus Covid-19 yang semakin mengganas.

Apatah lagi, kebanyakan barang-barang keperluan juga boleh dibeli secara online menerusi pelbagai platform yang ada pada masa kini.

Sebelum membuat pembelian, setidak-tidaknya kita sudah fikirkan apa yang mahu dibeli. Barang tersebut juga terpapar dengan jelas menerusi imej, spesifikasi dan sebagainya menerusi platform online yang mahu dibeli.

Namun begitu, sejak akhir-akhir ini, semacam menjadi trend apabila ada barangan yang tidak diketahui apa di dalamnya turut dijual secara online. Barang itu dinamakan sebagai mystery box, kotak teka-teki dan lain-lain.

Dalam perihal jual beli seperti itu, adakah umat Islam dibenarkan terlibat sama ada untuk membeli atau menjualnya? Ini kerana pembeli tidak tahu secara jelas dan pasti apakah barangan yang akan dierimanya.

Apakah pandangan Islam tentang perkara ini?

Sebelum itu, kita perlu memahami gambaran tentang mystery box. Sememangnya kita tidak mengetahui produk atau barangan yang dijual secara spesifik.

Memetik artikel Al-Kafi #1757: Hukum Jual Beli ‘Mystery Box’ yang disiarkan menerusi laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, lazimnya, jual beli sebegitu menggunakan modus operandi yang mana pelanggan akan membeli suatu barang yang diberi nama kotak misteri.

Mystery box dan kotak misteri

Nama tersebut katanya, diberikan kerana pembeli berpotensi untuk memenangi suatu produk lumayan seperti telefon pintar yang mempunyai spesifikasi tinggi, alat solek berjenama dan pelbagai lagi dengan nilai bayaran yang rendah.

“Pada masa sama, sekiranya pelanggan tidak bernasib baik untuk mendapat barang lumayan tersebut, mereka akan diberikan barang lain sebagai ganti yang mempunyai nilai lebih rendah daripada barangan yang diimpikan.

“Bahkan, berkemungkinan mendapat barangan yang sangat rendah nilainya jika dibandingkan dengan duit yang dilaburkan,” katanya sebagaimana dipetik menerusi artikel berkenaan.

Bagi menentukan suatu jual beli atau perniagaan itu diterima oleh syarak, ada beberapa rukun dan syarat asas yang perlu dipatuhi.

Rukun-rukun berkenaan termasuklah pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli), ijab dan kabul serta barang jualan dan harganya.

Baca juga Jual beli tanpa tahu harga, ramai yang pandang remeh tentang perkara ini, sedangkan…

Melihat kepada perkara itu, urusan jual beli melibatkan mystery box tidak memenuhi rukun dalam barang jualan. Ini kerana para ulama menggariskan, setiap jual beli mestilah diketahui barang jualannya antara peniaga dan pembeli.

Ia bukanlah bermaksud kita perlu tahu setiap inci barang tersebut. Paling tidak pun, sekurang-kurangnya kita kena tahu maklumat asas tentang produk berkenaan seperti jenis barang, sifat, bentuknya dan lain-lain.

Ketahuilah, jual beli barang yang tidak spesifik sebenarnya mengandungi unsur gharar (tidak jelas) yang diharamkan dalam Islam.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA: “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah (melempar batu) dan jual beli gharar (ketidakjelasan).” (Riwayat Muslim)

Mystery box dan kotak misteriTambahan pula, atikel berkenaan menyebut, jual beli itu mempunyai unsur perjudian kerana bergantung kepada nasib semata-mata.

“Konsep yang diketengahkan menafikan hak pembeli dalam memilih barangan yang dikehendaki dan disukainya setimpal dengan harga yang telah dibayar.

“Justeru, situasi ini adalah melanggar prinsip-prinsip jual-beli yang sepatutnya ada seperti khiyar (pilihan),” katanya.

Berdasarkan hujah di atas, dapat disimpulkan bahawa jual beli mystery box sebagaimana yang digambarkan itu adalah tidak sah dan terbatal.

Pembeli perlu menyerahkan semula barangan berkenaan kepada penjual. Sementara penjual hendaklah memulangkan semula wang yang diterima.

Andai ada kesulitan dalam pemulangan barangan tadi seperti ia telah digunakan dan sebagainya, umat Islam disarankan supaya membuat akad jual beli yang baharu dengan syarat pembeli meredai pembelian barang tersebut.

Begitu juga dengan penjual iaitu mereka meredai dengan nilai bayaran yang diterima.

Beringatlah sebelum membeli suatu barangan apalagi yang mempunyai unsur keraguan. Jangan mudah terpedaya dengan ganjaran yang lumayan.

Kelak kita akan menerima implikasinya kerana terjebak dengan perkara yang ditegah oleh syarak.

Sumber: Al-Kafi #1757: Hukum Jual Beli ‘Mystery Box’, laman web rasmi pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

Foto: Canva & Pexels

gharar
Berita Semasa, Panduan,

Peniaga barang atau perkhidmatan wajib ambil tahu perkara ini elak gharar dalam perniagaan

PENIAGA barang atau perkhidmatan wajib ambil tahu perkara ini elak gharar dalam perniagaan.

Perasan atau tidak, kalau kita pergi ke pasar malam atau pasar pagi, jarang sekali kita melihat harga barang dipamerkan.

Kalau ada pun, kebanyakannya untuk barang-barang basah saja macam ikan, ayam dan sayur. Tapi kalau makanan atau lauk-pauk, jarang sekali nampak tanda harga.

Bila dah pilih dan nak bayar, barulah kita tahu berapa harga yang perlu dibayar untuk makanan atau barang yang kita pilih tadi.

Dari segi undang-undang memang salah. Tapi kalau dalam Islam, ia kelihatan seolah-olah kelihatan ada elemen gharar (ketidakpastian atau ketidaktentuan). Betul ke kat pasar malam pun boleh jadi elemen gharar hanya sebab tiada tanda harga?

Presiden Multaqa Asatizah & Du’at (Murshid), Dr Zaharuddin Abd Rahman merungkaikan jawapannya menerusi hantaran di laman sosial Facebook miliknya baru-baru ini.

Beliau menjelaskan, Rasulullah SAW melarang menguruskan perniagaan dengan gharar sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim.

Menurut istilah syariah, kata beliau, gharar bermaksud apa yang terlindung penghujungnya dan risiko yang sama tahap mungkin wujud atau tidak. (Bada’i As-Sonai’e, Al-Kasani, 5/263; Al-Mabsut, Al-Sarakhsi, 3/194)

Sementara itu, jelas beliau, jahalah pula bermaksud ketidaktahuan dengan jelas sama ada barang dibeli, atau harga barang yang perlu bayar.

“Justeru, secara ringkasnya, semua kategori di atas adalah termasuk dalam kategori jahalah dan boleh juga dikategorikan sebagai gharar atau ketidaktentuan,” katanya memetik hantaran di Facebook miliknya.

Tidak meletakkan tanda harga adalah cara yang kurang baik, boleh membawa syubhah dan adakalanya boleh membawa kepada gharar fashiyh atau ketidakpastian yang besar yang merosakkan akad, jelas beliau.

Baca juga Jual barang ‘indah khabar daripada rupa’, hasil pendapatan boleh ‘jatuh’ haram)

“Pun begitu, dalam konteks membeli di pasar atau bazar Ramadan, tahap gharar ini telah menjadi berkurangan disebabkan pembeli berpeluang bertanya harga sebelum bayar dan seterusnya boleh membatalkan pembelian atau mengurangkan item yang dibeli jika merasakan harga tidak sebagaimana yang dijangkakan.

“Selain itu, nilai harga pembelian makanan di pasar-pasar malam adalah kecil dan biasanya disekitar bawah RM100 sahaja.

“Jika makanan pula, biasanya sekitar RM30 ke bawah purata nilai pembelian. Oleh kerana nilai harga sebegitu telah diketahui biasanya oleh pembeli, ketidaktahuan mereka pada saat itu tidak menjadikan gharar dalam kontrak begitu serius sehingga membatalkan akad, ia digelar gharar yasir atau gharar yang kecil,” katanya.

Gharar

TIDAK kiralah apa jenis perniagaan yang dilakukan, pastikan pelanggan maklum tentang harga yang perlu dibayar untuk mendapatkan atau perkhidmamatan yang ditawarkan.

Tapi situasi itu berbeza jika seorang pesakit bertemu doktor atau pemilik kereta membawa kenderaan masing-masing ke bengkel, kata Zaharuddin.

Kedua-dua tempat itu, jelas beliau, kebiasaannya ada elemen gharar dalam harga. Malah, ia lebih ‘bahaya’ kerana ia melibatkan nilai yang lebih besar dan sukar untuk dibatalkan atau ditarik semula.

“(Dalam situasi ini) Pelanggan seolah terpaksa membayar walau tidak bersetuju dengan harganya. Oleh kerana itu, elok semua mekanik dan para doktor atau pihak hospital yang beragama Islam kembali menyemak cara mereka mengenakan bayaran, sama ada bebas daripada gharar atau tidak.

“Paling mudah adalah dengan menghubungi pelanggan atau pesakit sebelum membuat apa-apa pembaikan dan rawatan yang berkos tinggi, dapatkan persetujuan mereka terlebih dahulu akan menghilangkan gharar tersebut,” jelas beliau.

Kepada para peniaga, pastikan maklumkan harga kepada pelanggan siap-siap sebelum mereka beli atau mendapatkan khidmat kita.

Bukan apa, kita nak rezeki yang diperoleh nanti berkat dan orang juga suka dengan apa yang kita jual.

Sumber: Facebook Dr Zaharuddin Abd Rahman