Browsing Tag

Wakaf ubati impak ekonomi

Wakaf ubati impak ekonomi
Gaya Hidup,

Wakaf antara cara ‘ubati’ impak ekonomi

no comment

Oleh Prof Madya Dr Aminah Md Yusof

IMPAK negatif Covid-19 ke atas ekonomi negara dan dunia tidak dapat disangkal lagi. Sama juga halnya di Malaysia.

Namun, insentif yang diperkenalkan untuk membantu rakyat yang terkesan menerusi Belanjawan 2021 baru-baru ini menyuntik sedikit kelegaan.

Namun begitu, salah satu agenda menarik dan berpotensi besar pada masa ini adalah pemerkasaan pengurusan wakaf.

Wakaf sebenarnya bukanlah perkara baharu dalam Islam. Acuannya telah dipinjam menjadi institusi filantropi yang sangat berjaya di negara Barat. Kajian yang dijalankan oleh penyelidik universiti tempatan beberapa tahun lalu secara nyata telah memperlihatkan potensi melestarikan pendidikan tinggi melalui konsep wakaf.

Potensi dan peranan wakaf sebenarnya bukan sahaja diakui oleh orang Islam, malah disaran dan dipersetujui oleh ahli akademik universiti di luar negara.

Suburkan peranan

Pada ketika negara diserang pandemik Covid-19 dan ekonomi menjadi rapuh, peranan wakaf untuk bersama membangkit dan menstabilkan ekonomi negara perlu disuburkan dan diperkasakan.

Pemerkasaan wakaf dalam ekonomi bagi kesejahteraan ummah memerlukan ekosistem yang mantap yang mana ia perlu disokong oleh kefahaman, kesedaran, keinginan, keterlibatan, kemampuan, ketersediaan dan kelestarian.

Wakaf ubati impak ekonomi

EKOSISTEM wakaf yang mantap diperlukan untuk menyokong pemerkasaannya.

Ekosistem yang dimaksudkan semestinya didasari dengan pengetahuan semua pihak yang terlibat dan akan terlibat.

Mereka yang menguruskan institusi wakaf juga perlulah mempunyai pengetahuan dalam ehwal wakaf dan berupaya menyalurkan maklumat yang betul kepada masyarakat secara menyeluruh.

Bahkan, orang ramai harus diberi kefahaman tentang perbezaan antara wakaf dan infak serta hikmah menjalankan kedua-duanya agar dapat membuat keputusan yang bijak tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak.

Justeru, manfaat wakaf kepada seluruh masyarakat perlu dititikberatkan kerana tiada larangan untuk memanjangkan manfaat (wakaf) kepada mereka yang bukan Islam. Matlamat kesejahteraan rakyat wajar menjadi agenda dalam setiap tabung wakaf yang ditubuhkan.

Bagi penulis, pengetahuan yang mencukupi akan menerbitkan kesedaran dan keinginan untuk berwakaf. Amalan mulia itu, sesungguhnya merupakan satu usaha murni yang diharapkan dapat menjadi bekalan abadi ke jannah.

Misi untuk mendapat ganjaran pahala di akhirat boleh dijadikan sebagai satu fakta dan modal dalam usaha mempromosikan amalan wakaf.

Baca juga Zakat perniagaan tetap perlu dibayar walaupun rugi

Pengecualian cukai

Sememangnya, menjadi fitrah manusia untuk melakukan kebaikan sesama manusia. Wakaf adalah satu manifestasi untuk meraikan fitrah manusia itu sendiri sepertimana yang dijelaskan oleh ALLAH SWT menerusi firman-NYA: “Setelah jelas (kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (dan pengikut-pengikutmu, wahai Muhammad) ke arah agama yang jauh dari kesesatan; (turutlah terus) agama ALLAH, iaitu agama yang ALLAH menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semula jadinya) untuk menerimanya; tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan ALLAH itu; itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Surah ar-Rum, ayat 30)

Bagi meniup kesedaran dan menyemarakkan keinginan berwakaf, ia perlu sentiasa disemai. Tanpa pemberi wakaf atau pewakaf, tiadalah wakaf.

Usaha menarik ahli masyarakat berwakaf merupakan langkah strategik yang memerlukan penglibatan banyak pihak.

Wakaf ubati impak ekonomi

PENGECUALIAN cukai boleh dilakukan bagi mereka yang mewakafkan pendapatan masing-masing sebagai usaha menggalakkan masyarakat menyumbang secara telus.

Ini kerana kita enggan masyarakat melihat istilah wakaf sebagai meminta, sebaliknya menggalakkan masyarakat menyumbang secara telus.

Contohnya, dengan memberi pengecualian cukai bagi pendapatan yang diwakafkan.

Ya, ia merupakan salah satu alternatif yang dijangka dapat menarik masyarakat untuk menjalankan ibadah wakaf.

Secara umumnya, masyarakat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama sangat pemurah dan saling membantu antara satu sama lain.

Namun begitu, keinginan untuk menunaikan wakaf sering terbantut disebabkan kurang kemampuan. Ia ditambah pula dengan kefahaman wakaf lebih relevan dengan harta kekal.

Dengan kepelbagaian instrumen, sesuatu perlu difikirkan agar semua masyarakat boleh menunaikan wakaf mengikut kemampuan masing-masing.

Penulis pernah menyarankan harta intelek yang tersimpan di universiti boleh diwakafkan atas sifat dan kebolehannya menjana pendapatan untuk dimanfaatkan.

Selain itu, Belanjawan 2021 turut menyarankan wakaf saham amanah sebagai instrumen wakaf. Ia antara elemen yang berpotensi, namun penelitian perlu dibuat oleh Majlis Fatwa untuk tentu sahkan saham itu (sebagai instrumen wakaf).

Wakaf yang diamanahkan mestilah ditadbir dan diurus dengan cekap agar ia terus subur dan berkembang demi memberi manfaat kepada semua.

Bukan itu sahaja, mewujudkan perundangan yang khusus untuk ehwal wakaf akan meletak hala tuju wakaf negara di landasan yang betul dan dapat menghindari penyelewangan dana wakaf.

Undang-undang juga akan dapat menghindarkan golongan yang mengambil kesempatan atas penubuhan tabung wakaf untuk kepentingan peribadi.

Secara amnya, pemerkasaan institusi wakaf akan dapat membantu mengubati ekonomi negara yang terkesan oleh pandemik Covid-19. Namun begitu, ia hanya akan tercapai jika kita mempunyai ekosistem wakaf yang mantap.

***Prof Madya Dr Aminah Md Yusof ialah Pensyarah Sekolah Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia & Penyelidik Pelestarian Institusi Wakaf: Memperkasakan Pendidikan Tinggi Negara

Foto: Freepik