Browsing Tag

takaful

Hibah mutlak
Iqtisad,

Beza antara hibah mutlak dan amanah

HIBAH merupakan salah satu bentuk pemindahan milik yang disyariatkan Islam. Hibah didefinisikan sebagai bentuk pemberian milik secara percuma oleh seseorang semasa dia masih hidup ke atas hartanya kepada orang lain. Antara harta yang boleh dihibahkan ialah wang ringgit, saham, perniagaan, rumah dan tanah.

Antara dalil pensyariatannya ialah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: Saling memberi hadiahlah kamu nescaya kamu akan saling sayang-menyayangi.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Akad hibah memerlukan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Ini bermakna pemberi hibah hendaklah membuat tawaran kepada penerima hibah dan penerima hibah menyatakan persetujuannya.

Dalam Mazhab Syafie, akad hibah tidak akan berkuatkuasa melainkan jika qabd telah berlaku. Yang dimaksudkan dengan qabd adalah berlakunya serahan barang hibah kepada penerima hibah. Sebagai contoh, jika yang dihibahkan ialah tanah, maka dibuat pertukaran nama dalam geran tanah berkaitan.

Hibah dalam bentuk berlakunya serahan barang hibah semasa pemberi hibah masih hidup telah dibicarakan oleh para ulama dalam penulisan mereka sejak zaman berzaman. Hibah bentuk ini disebut hibah mutlak.

Baca juga Penting untuk urus hibah ketika masih sihat dan bertenaga. PU Syed beri panduan macam mana nak uruskannya

Selain daripada bentuk hibah biasa yang wujud sekian lama, pada hari ini, terdapat bentuk hibah yang mana tidak berlaku serahan barang hibah semasa pemberi hibah masih hidup tetapi barang hibah hanya akan berpindah milik kepada penerima hibah setelah pemberi hibah meninggal dunia. Bentuk hibah sebegini berlaku dalam produk takaful dan satu lagi yang dinamakan sebagai hibah amanah.

Hibah

HIBAH merupakan bentuk pemberian milik secara percuma oleh seseorang semasa dia masih hidup kepada orang lain seperti wang ringgit, saham, perniagaan, rumah dan tanah. -FOTO: FREEPIK

Hibah dalam produk takaful berkuatkuasa apabila pemegang polisi telah meninggal dunia. Mereka yang menyertai produk takaful berkenaan akan memasukkan nama-nama penerima hibah dalam borang yang disediakan oleh pihak pengendali takaful.

Hibah amanah

Hibah takaful ini tidak akan menjadi milik penerima hibah selagi peserta takaful berkenaan masih hidup. Hanya selepas kematiannya sahaja, barulah proses pemberian hibah kepada penerima hibah akan dilakukan oleh pihak pengendali takaful berkenaan. Hibah takaful ini menjadi milik penerima hibah sepenuhnya dan ia tidak tertakluk kepada hukum hakam harta pusaka. Oleh itu, pihak waris perlu benar-benar memahami tentang hibah takaful ini.

Hibah amanah juga melibatkan pemberian sesuatu harta daripada pemiliknya kepada orang lain secara percuma sebagaimana yang berlaku dalam mana-mana jenis hibah. Namun, ada beberapa perbezaan antara hibah mutlak dan hibah amanah.

Baca juga Hibah Tak Boleh Dibuat Secara Paksaan, Ambil Iktibar Daripada Kisah Ini

Hibah amanah melibatkan perpindahan milik setelah pemberi hibah meninggal dunia. Ini kerana dalam dokumen deklarasi hibah, pemberi hibah menyatakan persetujuannya untuk memberi hartanya kepada penerima hibah, tetapi pindah milik harta dibuat selepas kematiannya. Ini bermakna sebelum berlaku kematian, pemberi hibah masih pemilik sebenar hartanya itu.

Perbezaan kedua adalah hibah amanah akan melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai pemegang amanah seperti Amanah Raya Berhad yang akan melaksanakan apa yang terkandung dalam deklarasi hibah. Setelah berlaku kematian pemberi hibah, pihak pemegang amanah akan menguruskan perpindahan hak milik harta yang dihibahkan kepada penerima hibah.

Perbezaan lain yang boleh dilihat pada hibah amanah adalah pada kebiasaannya ia melibatkan hibah bersyarat atau hibah ruqba. Hibah ruqba ini maksudnya apabila berlaku kematian salah seorang pemberi atau penerima hibah, maka yang hidup akan menjadi pemilik harta tersebut.

Hibah

JIKA ada harta yang mahu dihibahkan kepada insan tersayang, segaralah bertindak sebelum meninggal dunia. -FOTO: FREEPIK

Walaupun terdapat perselisihan pandangan dalam kalangan ulama tentang hibah ruqba, tetapi di Malaysia ia menjadi kontrak pendasar dalam hibah amanah. Mungkin ini antara penyelesaian terbaik buat masa ini dalam menyelesaikan isu agihan harta. Wallahu a’lam.

***Artikel ditulis oleh Dr Shamsiah Mohamad yang berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Iqtisad,

Tolong-menolong diaplikasikan dalam produk takaful

SIKAP saling tolong-menolong merupakan sifat terpuji. Malah sikap begini sangat digalakkan dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam firman ALLAH dalam Surah al-Maidah, ayat 2 yang bermaksud:

Dan hendaklah kamu saling tolong-menolong dalam membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada ALLAH kerana sesungguhnya ALLAH MAHA BERAT azab seksa-NYA (bagi sesiapa yang melanggar perintah-NYA).

Dalam dunia hari ini, konsep tolong-menolong ini diaplikasi dalam produk-produk takaful. Setiap peserta takaful akan menyumbang sejumlah caruman secara berkala mengikut persetujuan antara pihak peserta dan pengendali takaful.

Sebahagian atau keseluruhan daripada caruman ini akan dimasukkan dalam satu dana yang dinamakan sebagai dana risiko. Sumbangan ke dalam dana risiko ini adalah berdasarkan konsep tabarru’.

Tabarru’ bererti sukarela. Dalam konteks takaful para peserta menderma sebahagian atau keseluruhan wang sumbangan yang dibayar
semasa menyertai skim takaful. Wang sumbangan ini digunakan untuk membantu rakan peserta yang dibebani kehilangan atau kerugian berikutan dilanda musibah tertentu.

Para peserta takaful perlu memahami bahawa apabila mereka menyertai sesuatu skim takaful, mereka tidak boleh beranggapan bahawa wang sumbangan yang telah dimasukkan dalam dana risiko adalah milik mereka. Apabila derma telah dilakukan, maka ia bukan lagi menjadi milik peribadi.

Lebih tepat ia menjadi milik dana risiko itu dan diurus oleh pengendali takaful. Bagi memudahkan untuk kita memahami konsep tabarru’ ini, kita andaikan kita sama-sama menyumbang dalam satu tabung kebajikan yang diwujudkan oleh persatuan penduduk taman kejiranan kita.

Baca juga Ini Kaedah Pelaksanaan Tadbir Urus Syariah Dalam Institusi Kewangan Islam Yang Ramai Tidak Tahu

Peserta takaful boleh merasa lega

Tolong-menolong

BAGI peserta takaful, mereka boleh merasa lega kerana kos perubatan akan sama-sama ditanggung oleh para peserta skim yang sama.

Setelah membuat sumbangan, ia bukan lagi menjadi milik kita kerana kita telah bersetuju sumbangan tersebut adalah satu derma untuk kebajikan penduduk setaman dengan kita. Pihak jawatankuasa yang dilantik akan mengurus tabung berkenaan. Apabila berlaku musibah kepada ahli taman kejiranan, maka wang dalam tabung berkenaanlah yang akan diguna untuk membantu mereka yang berkenaan.

Pada hari ini, kos perubatan misalnya, sangatlah tinggi. Tidak semua orang mampu membayar bil kos perubatan apabila ditimpa penyakit yang memerlukan rawatan yang menelan belanja tinggi terutama apabila melibatkan pembedahan dan sebagainya.

Namun bagi peserta takaful, mereka boleh merasa satu kelegaan kerana kos perubatan mereka akan sama-sama ditanggung oleh para peserta skim yang sama. Bayangkan kita baru sahaja menyumbang sedikit sahaja, tetapi tiba-tiba kita diuji dengan satu penyakit yang memerlukan rawatan dan kosnya sangat mahal.

Baca juga Jauhkan diri daripada riba. Sama-samalah kita sokong perkhidmatan kewangan, produk berkonsepkan Islam

Dengan adanya sumbangan dalam dana risiko tersebut, kita layak menerima bantuan daripadanya. Namun untuk mendapat bantuan, para peserta perlu mengikut proses tuntutan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak pengendali takaful kepada skim takaful yang dia sertai.

Berbalik kepada konsep tabarru’ yang mendasari dana risiko tersebut, para peserta perlu faham bahawa mereka memasuki skim takaful kerana sama-sama ingin menderma dan untuk sama-sama menanggung bantuan kepada peserta yang ditimpa musibah.

Atas asas itu, sekiranya mereka ‘tidak ditimpa’ musibah, mereka tidak akan mendapat apa-apa bantuan atau istilah yang tepat dalam industri takaful ialah mereka tidak boleh membuat apa-apa tuntutan (claim).

Ada sebahagian mereka yang tidak ditimpa musibah merasa RUGI apabila mereka tidak dapat membuat tuntutan sedangkan mereka sentiasa mencarum.

Merasa satu kerugian dalam situasi tersebut adalah satu yang tidak wajar berlaku. Kita menderma bukan bermaksud untuk mendapat balasan balik, tetapi sebagai satu sumbangan untuk saling membantu apabila ditimpa musibah. Wallahu a’lam.

***Artikel ditulis oleh Dr Shamsiah Mohamad yang berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: Pexels