Browsing Tag

suhakam

LGBTT
Berita Semasa, Gaya Hidup, Personaliti,

Tiada Gender Ketiga Dalam Islam!

no comment

Polemik mengenai isu gender ketiga muncul setelah pihak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Suhakam) pada 14 Jun 2021 memuat naik iklan mencari penyelidik bagi  kajian “The Research on Feasibility of Having Legislation on The Recognition of a Third Gender in Malaysia”.

Ini secara tidak langsung  akan membuka satu usaha untuk memberi pengiktirafan kepada golongan gender ketiga di Malaysia.

Pelbagai pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan tokoh tempatan bangkit meluahkan bantahan keras ke atas tindakan Suhakam.

Ini kerana dalam terma rujukan tawaran kajian itu jelas menyebut bahawa antara hasil dapatan kajian itu bertujuan untuk membangunkan pembaharuan perundangan yang komprehensif bagi menetapkan garis panduan pengiktirafan transgender di Malaysia.

Malah, hasil dapatan itu juga untuk mencadangkan kerajaan menggubal undang-undang bagi mengiktiraf golongan transgender dalam istilah gender ketiga.

Maksud gender ketiga

 Oxford Learner’s Dictionary memberi definisi gender ketiga sebagai satu kategori kumpulan manusia yang memilih untuk dikenali sama ada sebagai lelaki dan wanita atau gabungan antara lelaki dan wanita.

Laman sesawang United Nation Human Rights Office (Pejabat Hak Asasi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu) menyatakan, gender ketiga berada di bawah definisi kumpulan transgender  iaitu golongan transeksual (orang yang mengubah jantina asal)  dan  golongan transvestites (berpenampilan bercanggah dengan jantina asal).

Oleh kerana golongan transeksual dan tranvestite ini termasuk dalam definisi transgender, ini bermaksud kertas cadangan penyelidikan Suhakam ini juga memberi pengktirafan kepada golongan berkenaan.

Persoalannya, apakah Islam mengiktiraf golongan transeksual? Apakah Islam membenarkan seorang lelaki berpenampilan wanita atau sebaliknya seperti yang termaktub dalam perbahasan gender identiti oleh Pejabat Hak Asasi Kemanusiaan?

Secara umumnya tiada gender ketiga dalam Islam! Dalam al-Quran, ALLAH menetapkan secara jelas bahawa Dia menjadikan manusia dalam kalangan lelaki dan wanita sahaja.

Firman ALLAH: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan.”  (Surah al-Hujurat: 13)

Namun,  terdapat juga manusia yang dilahirkan secara semula jadi memiliki dua alat kelamin.  Dalam hal ini, Rasulullah SAW memberikan solusi yang sangat terperinci bahawa kewujudan bayi dengan dua alat kelamin dikategorikan sebagai khunsa.

Sarjana muslim telah menegaskan bahawa khunsa bukan jantina ketiga dan bayi tersebut perlu ditentukan jantina mereka sama ada lelaki atau wanita.

Penetapan tegas ini dinyatakan oleh Imam al-Nawawi yang menyebut: “Mazhab kami menentukan bahawa khunsa itu hanyalah sama ada lelaki atau perempuan. Dia bukan jantina ketiga.” (al-Nawawi, Raudah al-Talibin)

Khunsa bukan transgender

 

Golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender jelas bertentangan dengan  ajaran Islam.

 Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Pejabat Hak Asasi Kemanusiaan PBB di atas jelas menunjukkan bahawa transgender bukan khunsa.

Khunsa seperti yang dibahaskan oleh sarjana muslim adalah kelahiran semula jadi manusia yang memiliki dua jantina, lalu jantina mereka ditentukan berdasarkan sifat yang dominan berdasarkan nasihat pakar perubatan.

Khunsa dilahirkan secara semulajadi sedangkan transgender dan  transeksual adalah golongan yang berpakaian atau berpenampilan atau berperwatakan lahiriah yang bercanggah dengan jantina semulajadi mereka.

Malah ada yang melakukan perkara ditegah ALLAH dan Rasulnya iaitu mengubah alat kelamin dan anggota tubuh badan untuk kelihatan seperti jantina yang mereka kehendaki melalui cara pembedahan, suntikan hormon dan sebagainya.

Mengapa gender ketiga dilarang dalam Islam? Antara asas yang paling kukuh untuk menolak pengiktirafan gender ketiga adalah dari aspek pengubahan kejadian ALLAH. Firman ALLAH:

“Dan aku (syaitan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan ALLAH), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain ALLAH, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (Surah al-Nisa: 119)

Larangan ini dikuatkan lagi dengan tegahan dari Rasulullah SAW iaitu: “ALLAH melaknat pembuat tatu, orang yang meminta supaya dibuatkan tatu kepadanya, orang yang mencukur kening, serta menjarangkan gigi dengan tujuan untuk kecantikan, dan golongan yang mengubah ciptaan ALLAH.” (Sahih al-Bukhari)

Malah, kempen pengiktirafan gender ketiga ini sangat bercanggah dengan panduan hadis Rasulullah SAW. Baginda melarang seorang muslim berperwatakan dengan penampilan yang bertentangan dengan jantina mereka.

Imam al-Bukhari merekodkan hadis yang menyebutkan: “Rasulullah melaknat golongan mukhannath (berperwatakan wanita) daripada kaum lelaki dan kaum wanita yang berperwatakan seperti lelaki.” (Sahih al-Bukhari)

Pengiktirafan gender ketiga memberi kesan kepada perundangan syariah dan merupakan satu usaha normalisasi golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT)  yang jelas bertentangan dengan  ajaran Islam.

Aktiviti LGBT dan pengiktirafan gender ketiga tidak hanya melibatkan isu ketidakharmonian  dalam kalangan masyarakat, tetapi ia memberi impak sangat besar  terhadap sistem  perundangan sedia ada khususnya perundangan  syariah di bawah bidang kuasa negeri.

Pengiktirafan ini dibimbangi membawa kepada pemansuhan  perundangan sedia ada seperti  kesalahan lelaki berlagak seperti perempuan,  kesalahan perempuan berlagak seperti lelaki dan kesalahan tidak bermoral.

Dibimbangi, pengiktirafan ini juga sudah pasti akan memberi kesan kepada perundangan syariah dan agama Islam iaitu kesalahan musahaqah (Perlakuan seksual antara perempuan dgn perempuan) dan hubungan jenis antara orang yang sama jantina.

Tolak kemungkaran

 Menjadi tanggungjawab muslim di Malaysia untuk membantah cadangan pengiktirafan gender ketiga.

Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengajian Quran Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Prof. Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi, sebarang unsur kemungkaran yang berlaku di Malaysia  hendaklah disuarakan bersama agar gelombang bantahan berjaya mematahkan usaha kemungkaran.

Tegasnya, ini selaras dengan perintah ALLAH agar setiap muslim memainkan peranan dalam memastikan kesejahteraan negara berteraskan al-Quran dan hadis.

Rasulullah SAW turut memberikan bimbingan mengenai perkara ini dalam sabda Baginda yang berbunyi: “Tiada satu kaum yang melakukan maksiat, sedangkan ada di kalangan mereka yang mampu mencegahnya, melainkan akan dibimbangi keseluruhan mereka akan ditimpa azab ke atas kesemuanya.” (HR Abu Daud).

Pada masa sama, pihak berkuasa agama berperanan memberi bimbingan  kerohanian kepada  golongan LGBT dan mereka yang mahu diiktiraf sebagai gender ketiga yang beragama Islam untuk kembali menjalani kehidupan fitrah yang diajar agama.