Browsing Tag

Pemimpin tipu rakyat

Pemimpin tipu rakyat
Isu,

Jangan tipu rakyat, haram syurga ke atas pemimpin bersikap sedemikian

Oleh DR HJ HIDRIS SAHRI

AMANAH yang dipikul oleh seorang pemimpin meletakkan mereka sebagai pelaksana fungsi kenabian di dalam menjaga agama ALLAH SWT dan mengatur kehidupan manusia dengan adil dan sejahtera.

Tanggungjawab pemimpin dalam organisasi dan masyarakat amat penting bagi melaksanakan syariat ALLAH, selain menjaga kebajikan, keselamatan dan kesejahteraan ramai, serta mengelak berlakunya pertelingkahan antara mereka.

Rasulullah SAW amat menekankan betapa pentingnya bersifat amanah di dalam kehidupan menerusi sabdanya: “Sesungguhnya sifat amanah bertunjang dalam hati sanubari manusia, kemudian al-Quran diturunkan, maka hatinya yang bertunjangkan amanah itu akan mempelajari al-Quran dan as-Sunnah.” (Hadis riwayat Muslim)

Amanah adalah tanggungjawab yang berat lagi besar. Justeru, kepada semua bakal pemimpin, barang siapa mengkhianati amanah dan ego dengan kuasa yang ada, ingatlah pesanan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Ziyad yang mengunjungi Ma’qil bin Yasar al-Muzani, Ma’qil berkata:

“Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang dibebankan oleh ALLAH untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, nescaya ALLAH akan mengharamkan ke atasnya syurga.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Justeru, demi menjaga dan memastikan Maqasid Syariah (objektif syariah) terlaksana, setiap pemimpin perlu menekankan lima prinsip iaitu pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta bagi menghasilkan maslahah (kebaikan) kepada umat dan mencegah kemudaratan.

Baca juga Rasulullah SAW Pernah Beri Amaran Tentang Kelompok Manusia Yang Gila Kuasa

Maslahah merupakan aspek utama di dalam syariat. Ia saling melengkapi di antara satu sama lain dan sesuai sepanjang zaman.

Maqasid Syariah terangkum kepada lima perkara utama iaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, zuriat dan harta. Ia seharusnya ditakrif dan difungsikan sesuai dengan realiti zaman dan masyarakat dan bukan disalah ertikan serta dipinggir seolah hanya karya di rak-rak buku.

Pemimpin tipu rakyat

PARA pemimpin wajib menjauhkan diri mereka dengan perkara yang boleh membawa kemungkaran
seperti mengambil rasuah atau riba, menyembunyikan kebenaran dan mementingkan diri sendiri.

Pemeliharaan agama

Pemeliharaan agama (hifz az-din) harus diertikan sebaik-baiknya dan bukan sekadar mengawalnya daripada penyimpangan tetapi juga pembinaan masyarakat yang berpegang kepada agama. Pada masa sama pemimpin itu perlu mengetahui lebih mendalam sfat-sifat ALLAH.

Seperti kata Imam al-Ghazali dalam kitab Nasihat al-Muluk berkenaan nasihatnya kepada penguasa iaitu: “Manusia jika tidak diingatkan tentang sifat Tuhan, akan cenderung lupa akan kekuasaan Tuhan dan boleh menjurus kepada kezaliman dan penganiayaan.”

Dalam konteks Malaysia, memelihara agama (ad-din) bermakna ‘untuk mengelakkan apa-apa yang mungkin melanggar dan memusnahkan asas-asas, termasuk mempertahankan negara dan kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan harmoni sebagaimana yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan’.

Baca juga Pemimpin atau ketua yang baik perlu seimbangkan di antara kepentingan agama dan urusan duniawi

Pemeliharaan jiwa

Pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) harus diertikan sebagai usaha pencapaian kualiti hidup (terhormat, berdaulat dan bermartabat sesuai dengan darjat kemuliaan insani).

Pemimpin juga wajib menjaga kepentingan maruah, persaudaraan dan kesaksamaan sosial, keadilan, keselamatan hidup dan harta, pemerintahan yang baik, mengurangkan kadar kemiskinan dan memenuhi keperluan pekerjaan, pengagihan pendapatan dan kekayaan secara saksama, perpaduan sosial dan pengurangan jumlah jenayah serta kestabilan negara.

Pemeliharaan akal

Pemeliharaan akal (hifz al-’aql) membawa masyarakat ke arah pembinaan daya fikir, pembangunan budaya keintelektualan dan menjauhi pemikiran mundur yang membawa kepada kemusnahan daya fikir.

Pemimpin juga perlu peka, memupuk nilai mulia dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Semua unsur yang menjurus kepada kerosakan akal seperti arak, dadah dan filem yang merosakkan wajar dibanteras dan dihalang segera.

Pemimpin tipu rakyat

JADILAH menekankan lima prinsip iaitu pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta bagi menghasilkan maslahah (kebaikan) kepada umat dan mencegah kemudaratan.

Pemeliharaan zuriat

Pemeliharaan zuriat atau keturunan adalah usaha penguatan institusi keluarga dan pembinaan generasi berkualiti. Konsep itu perlu difahami oleh pemimpin dengan memelihara keturunan agar dapat membentuk masyarakat yang sihat, produktif dan berkesan. Keturunan wajib dipelihara demi menjaga sistem sosial dalam masyarakat.

Pemeliharaan harta

Pemeliharaan harta (hifz al-mal) pula memelihara harta daripada ketidakadilan, penafian hak dan sebagainya. Pemerintah wajib memelihara dan mengharamkan segala bentuk penindasan, amalan riba, penipuan, rasuah, monopoli yang tidak seimbang, cetak rompak, menipu hak intelek, manipulasi pasaran dan segala bentuk penyelewengan.

Baca juga Kenali 21 ciri-ciri kepimpinan Islam menurut Imam al-Nawawi

Sesungguhnya, penekanan kepada lima asas Maqasid Syariah ini akan dapat memelihara kerukunan hidup masyarakat berbilang bangsa, sekali gus menyelamatkan demokrasi. Kefahaman mendalam dalam konsep maqasidi dapat membangkitkan rakyat melawan politik rasis dan seterusnya dibina bukan atas konflik antara kaum atau antara agama. Bahkan kerukunan hidup berdampingan atau at-ta`ayush as-silmiy.

Umat Islam sebagai golongan majoriti harus memimpin proses pembentukan bangsa Malaysia dalam pengertian ummah siyasiyyah yang inklusif berasaskan formula dasar kepelbagaian dalam bingkai kesatuan.

Inilah amanah buat mereka yang telah menyiapkan diri menjadi pemimpin sepertimana ingatan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis sahih yang bermaksud:

Daripada Ibnu Umar RA, bahawa baginda bersabda: “Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggungjawab atas mereka semua, seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (Hadis Riwayat Muslim)

***Dr Hj Hidris Sahri ialah Pengerusi Pertubuhan al Khairiah Mersing, Johor 

Foto: 123rf & Pexels