Browsing Tag

jual makanan

GAMBAR PORTAL FB - 2023-07-13T171843.109
Hukum,

Betulkah beli makanan di pasar malam ada unsur gharar dan apa solusinya?

SITUASI jual beli di pasar-pasar malam. Kebanyakan peniaga tidak meletakkan tanda harga pada makanan. Setelah memilih lauk-pauk dan sebagainya kemudian barulah kita membayarnya.

Hanya pada ketika itu kita mengetahui harga makanan tersebut. Bagaimana pula jika kita bertanya harga setiap satu makanan tadi adakah kita terlibat dengan gharar?

Soalan berkaitan gharar ini diajukan oleh seorang individu kepada Penasihat Shariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Dr Zaharuddin Abdul Rahman di laman web rasmi beliau.

Baca Juga Jual beli tanpa tahu harga, ramai yang pandang remeh tentang perkara ini, sedangkan…

Jelasnya, sebelum persoalan ini dapat dirungkaikan, elok jika kita dapat sama-sama melihat definisi gharar dan jahalah menurut istilah Shariah.

“Gharar bermaksud, apa yang terlindung penghujungnya dan risiko yang sama tahap mungkin wujud atau tidak.

“Jahalah pula bermaksud ketidaktahuan dengan jelas sama ada barang dibeli, atau harga barang yang perlu bayar. Justeru, secara ringkas, semua kategori diatas adalah termasuk dalam kategori ‘jahalah’ dan boleh juga dikategorikan sebagai ‘gharar’ atau ketidaktentuan.

PASAR adalah tempat berjual beli bagi memenuhi keperluan harian.

“Memang benar tidak meletakkan harga boleh adalah cara yang kurang baik, boleh membawa syubhah dan adakalanya boleh membawa kepada ‘gharar fashiyh’ atau ketidapastian yang besar yang merosakkan akad.

“Pun begitu, dalam konteks membeli di pasar malam, tahap gharar ini telah menjadi berkurangan disebabkan pembeli berpeluang bertanya harga sebelum bayar dan seterusnya boleh membatalkan pembelian atau mengurangkan item yang dibeli jika merasakan harga tidak sebagaimana yang dijangkakan,” ungkapnya.

Baca Juga Bolehkah jual beli bersyarat? Hadamkan dulu penjelasan ini

Tambah beliau lagi, nilai harga pembelian makanan di pasar-pasar malam adalah kecil dan biasanya disekitar bawah RM 100 sahaja. Jika makanan pula, biasanya sekitar RM 30 ke bawah purata nilai pembelian.

“Oleh kerana nilai harga sebegitu telah diketahui biasanya oleh pembeli, ketidaktahuan mereka disaat itu tidak menjadikan gharar dalam kontrak begitu serius sehingga membatalkan akad, ia digelar ‘gharar yasir’ atau gharar yang kecil.

DEMIKIANLAH Islam sebagai sebuah agama yang sempurna, proses jual beli juga ada tatacaranya.

“Ini berbeza dengan situasi jika pesakit bertemu doktor perubatan atau pemilik kereta bertemu mekanik kereta.

“Di mana biasanya gharar dalam harga dalam kedua contoh ini lebih bahaya kerana ia melibatkan nilai yang besar, sukar ditarik semula, dibatalkan dan pelanggan seolah terpaksa membayar walau tidak bersetuju dengan harganya.

“Oleh kerana itu, elok semua mekanik dan para doktor atau pihak hospital yang beragama Islam kembali menyemak cara mereka mengenakan bayaran, sama ada bebas dari gharar atau tidak,” katanya.

ARTIKEL BERKAITAN 

——————————————————————————————————————

ANEKDOT

  1. Al-Gharar al-Yasir – Ketidakjelasan yang kecil atau ringan
  2.  Al-Gharar al-Fahish – Ketidakjelasan yang besar
  3.  Syubhah – Ragu-ragu