Browsing Tag

Ibn

Berita Semasa,

Kenali Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, ulama yang mendapat jolokan sufi agung

SEBAGAI seorang Muslim, kita sepatutnya berbangga kerana ada ramai cendekiawan Islam yang menyumbang kepada kemajuan dan apa yang kita kecapi pada hari ini.

Barangkali segelintir orang lebih mengenali sarjana Barat berbanding ilmuan Islam. Namun, sumbangan sarjana Muslim ini tidak boleh dipinggirkan begitu saja. Siapa lagi yang akan mengenali tokoh Islam ini kalau bukan kita sendiri?

Kali ini, penulis ingin mengajak semua menelusuri sekitar abad ke-14. Ketika itu, lahir lagi seorang tokoh ilmuan yang hebat. Namanya ialah Ibn Qayyim Al-Jawziyyah.

Tidak keterlaluan jika dikatakan kelahiran beliau membawa 1,001 rahmat kepada seluruh dunia. Apa tidaknya, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah digambarkan sebagai seorang ulama terbesar dalam bidang tafsir, hadis, fiqh (hukum Islam) dan usuluddin (teologi).

Menjejaki sisi peribadinya, rupa-rupanya nama Ibn Qayyim Al-Jawziyyah hanyalah gelarannya sahaja. Nama sebenarnya ialah Shams al-Din Abu ‘Abdullah Muhammad bin Abu Bakr bin Sa’ad.

Anak kelahiran Damsyik, Syria ini dilahirkan pada 7 Safar 691 Hijrah bersamaan 9 Januari 1292. Beruntunglah Ibn Qayyim Al-Jawziyyah kerana beliau dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan ilmu pengetahuan. Bapanya, Abu Bakr mengajarnya tentang ilmu-ilmu asas Islam termasuklah berkaitan faraid.

Tidak hairanlah figura hebat itu banyak membincangkan falsafah ekonomi Islam. Ia termasuklah konsep kekayaan dan kemiskinan, ekonomi dan zakat, konsep faedah, riba al-fadl dan riba al-nasi’ah serta mekanisme pasaran.

Menyoroti historiografinya, Ibn Qayyim bukan calang-calang individu. Ketika remaja beliau sudah menuntut ilmu dalam pelbagai bidang dengan beberapa ulama terkenal. Antara pernah menjadi gurunya ialah Qadi Sulayman Hamzah (711 Hijrah), Syakh Abu Bakr (718 Hijrah), Isma’il Maktum (716 Hijrah), Ibn Taymiyyah (661 Hijrah – 728 Hijrah) dan ramai lagi.

Kesungguhannya berguru itu menjadikan beliau menguasai pelbagai bidang ilmu hingga menjadi ilmuan terkenal. Ibn ‘Imad menyatakan, Ibn Qayyim juga alim dalam bidang tasawuf.

Kehebatannya diperakui sehinggakan sebahagian ulama sufi menggelarkannya sebagai sufi agung. Apa tidaknya, tokoh itu merupakan individu yang faqih dan mempunyai autoriti dalam Mazhab Hambali.

Anak murid Ibn Qayyim Al-Jawziyyah itu juga bukan sembarangan orang. Mereka terdiri daripada ilmuan dan ulama hebat. Antara anak muridnya yang masyhur ialah Ibn Kathir, tokoh dalam ilmu hadis dan sejarah; Zayn al-Din Ibn Rajab al-Hanbali (seorang tokoh dalam Mazhab Hanbali) dan Ibn Hajar al-‘Asqalani (tokoh hadis terkemuka).

Menurut Ibn Kathir, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah merupakan orang yang kuat beribadah. Peribadinya yang disukai oleh orang ramai pada waktu itu.

Ibn Khatir menulis: “Aku tidak pernah melihat pada zaman kami ini, orang yang kuat beribadah seperti Ibn Qayyim. Sembahyangnya begitu lama. Beliau memanjangkan rukuknya dan juga sujudnya.”

AMALKAN nilai-nilai etika yang baik seperti jujur dalam kegiatan ekonomi sepertimana yang dicetuskan oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyyah.

Sumbangan

Meskipun menguasai pelbagai disiplin ilmu, namun pemikiran ekonomi gagasan Ibn Qayyim begitu masyhur dengannya. Beliau antara tokoh penting dalam ekonomi zakat.

Menurut pandangannya, fungsi zakat adalah untuk membangunkan kualiti kebaikan, persaudaraan dan kebajikan. Maka dengan alasan yang dikemukakan itu, kadar khusus zakat ditetapkan ke atas setiap jenis harta kekayaan dan barang-barang yang boleh memberikan pulangan.

Ibn Qayyim juga membincangkan tentang persoalan riba yang menjadi teras dalam amalan perbankan dan kewangan konvensional dengan memetik ayat 276 dalam Surah al-Baqarah.

Beliau turut melarang semua jenis riba kerana boleh memberi kesan buruk kepada masyarakat dan menghilangkan perasaan ihsan.

IBNU Qayyim Al-Jawziyyah antara tokoh penting dalam ekonomi zakat.

Ketokohannya semakin terserlah apabila beliau menganjurkan supaya kerajaan campur tangan dalam pemilikan harta kekayaan oleh individu jika mereka menggunakannya untuk jalan yang bertentangan dengan faedah masyarakat.

Ibn Qayyim Al-Jawziyyah turut menjelaskan tentang nilai-nilai etika yang baik yang seharusnya diamalkan oleh orang Islam dalam kegiatan ekonomi. Antara nilai yang diketengahkan adalah kepatuhan kepada ALLAH, ketaatan kepada agama, sifat baik, jujur dan benar.

Dirinya juga tidak mensia-siakan ilmunya begitu sahaja. Beliau menjilidkan sebanyak 66 buah kitab dalam pelbagai bidang penulisan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Dr ‘Iwwad Allah Jad Hijazi.

Antara kitab hadisnya yang masyhur ialah Tahdid al-Sunan oleh Abu Dawud dan al-Wabilal Sayyab min al-Kalam al-Tayyib. Dalam bidang fiqh dan usul fiqh, beliau menyumbangkan kitab seperti I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin dan al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyysah al-Shar’iyyah serta banyak lagi.

Menurut riwayat yang masyhur, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah meninggal dunia pada tahun 751 Hijrah bersamaan 1350 Masihi di tempat kelahirannya.

Memang tidak boleh disangkal, kehebatannya selaku tokoh pemikir dan ulama terkenal. Semua pandangan beliau dalam bidang ekonomi seperti pasaran, kawalan harga, nisbah dan sebagainya sebenarnya telah dikemukakan terlebih dahulu sebelum teori-teori ekonomi lain yang dicetuskan para sarjana Barat seperti Adam Smith dan Alfred Marshal.

Segala teori yang dikemukakan beliau masih lagi relevan hingga ke hari ini.

PROFIL

Nama: Shams al-Din Abu ‘Abdullah Muhammad bin Abu Bakr bin Sa’ad
Gelaran: Ibn Qayyim Al-Jawziyyah
Asal: Damsyik, Syria
Tahun kelahiran: 7 Safar 691 Hijrah (9 Januari 1292 Masihi)
Tahun kematian: 751 Hijrah (1350 Masihi)
Kepakaran: Ulama terbesar dalam bidang tafsir, hadis, fiqh (hukum Islam) dan usuluddin (teologi)
Sumbangan: Memperkenalkan konsep kekayaan dan kemiskinan, ekonomi dan zakat, konsep faedah, riba al-fadl dan riba al-nasi’ah serta mekanisme pasaran.
Karya agung: Tahdid al-Sunan oleh Abu Dawud (hadis), al-Wabilal Sayyab min al-Kalam al-Tayyib (hadis), I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin (fiqh dan usul fiqh) dan al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyysah al-Shar’iyyah (fiqh dan usul fiqh)

Sumber & Foto: Portal Masjid Wilayah Persekutuan, https://www.researchgate.net/, https://www.islamicity.org/, https://en.islamway.net/, 123rf dan Unsplash.com