Browsing Tag

Harta pusaka

Tanah Felda
Dari Fail Mahkamah Syariah,

Tidak boleh tuntut harta pusaka dan harta sepencarian dari tanah Felda? Ini penjelasannya

STATISTIK menunjukkan, hampir RM90 bilion jumlah harta beku dan tidak dituntut di negara ini sebagaimana dilaporkan oleh media arus perdana pada tahun lalu.

Daripada jumlah itu, 90 peratus adalah milik orang Melayu. Ya, memang harta tidak boleh dibawa mati, tetapi pengurusan harta yang melibatkan individu sudah meninggal dunia memerlukan tempoh panjang.

Ini kerana proses tersebut memerlukan waris berkumpul dan mendapatkan persetujuan mereka untuk pengurusan harta pusaka serta seumpamanya.

Antara bentuk ‘harta tak alih’ yang sering kali menjadi perbincangan hangat ialah tanah. Bukan semua jenis tanah mudah dituntut sebagai harta pusaka dan seumpamanya kerana perlu melalui proses yang rumit.

Peguam syarie, Nurain Akmal Khairunnisa Amir Hamzah menjelaskan, tanah Felda statusnya tidak sama seperti tanah biasa. Ia tertakluk kepada Akta Tanah (Penempatan Berkelompok) (GSA) 1960 (Akta 530).

NURAIN AKMAL KHAIRUNNISA

Maka sebab itulah terdapat sekatan-sekatan dari segi perundangan yang terpakai kepada tanah berkenaan, terangnya di laman sosial Facebook miliknya baru-baru ini.

Baca juga Kedudukan Harta Sepencarian Mendahului Faraid, Masih Ramai Yang Keliru Tentang Hal Ini

Antara sekatan-sekatan perundangan tersebut adalah:

1. Tanah tapak rumah dan ladang adalah berstatus tanah berangkai.

Ia tidak boleh dipisah dan dibahagikan selama-lamanya. Maknanya, peneroka tidak boleh memisahkan tapak rumah sebagai satu bahagian dan tapak ladang sebagai satu bahagian yang lain.

Kedua-duanya mestilah dimiliki bersekali selama-lamanya. Pada masa sama, ia juga tidak boleh dipecah bahagi kepada tanah lot-lot kecil.

2. Tiada sebarang urusan jual beli, pindah milik, gadaian, sewaan, hibah, wasiat, wakil kuasa (PA) dan sebagainya sah dilakukan ke atas tanah Felda.

Tanah Felda

STATUS hak milik tanah Felda adalah tidak sempurna dan segala transaksi yang berkaitan dengannya mestilah tertakluk kebenaran pihak Felda. -Gambar hiasan

Tidak kiralah sama ada sebahagian atau kesemuanya, perkara tersebut tidak boleh dilakukan melainkan dengan persetujuan bertulis daripada pihak Felda terlebih dahulu.

Ini kerana status hak milik ke atas tanah Felda adalah status pemilikan tidak sempurna. Segala transaksi melibatkan tanah felda mestilah tertakluk kepada kebenaran pihak Felda.

3. Walaupun tanah Felda itu telah dikeluarkan geran individu, tetapi ia tetap tidak boleh dianggap sebagai milikan sempurna oleh peneroka.

Ketahuilah bahawa terdapat perjanjian di antara peneroka asal dan pihak Felda yang mengikat kedua-dua belah pihak. Demikianlah yang menyebabkan milikan itu dianggap bukanlah milikan sempurna oleh peneroka.

Baca juga Harta pusaka seringkali menjadi pendebatan oleh ahli waris si mati. Berikut antara inti pati yang kita wajib tahu

4. Penama di atas geran hendaklah tidak melebihi dua orang sahaja pada satu masa.

Ertinya, sekiranya seseorang peneroka itu ada lima orang anak, maka dia hanya boleh memindah milik bahagiannya dalam geran kepada dua orang anaknya sahaja. Itu pun tertakluk kepada kebenaran bertulis daripada pihak Felda terlebih dahulu.

Tanah Felda

TANAH ialah harta tak alih yang sering kali dituntut sebagai harta sepencarian atau harta pusaka. -Gambar hiasan

6. Dari segi pewarisan harta setelah peneroka tersebut meninggal dunia pula, tanah Felda hanya boleh diletakkan nama dua orang waris sahaja dengan persetujuan daripada semua waris.

Biasanya ia dilakukan dengan cara penama tersebut membeli bahagian hak waris-waris yang lain.

Sekiranya waris-waris tidak bersetuju, pejabat pusaka kecil atau mahkamah berhak melantik dua orang penama di dalam geran sebagai pentadbir harta.

Menjadi tanggungjawab pentadbir harta untuk membahagi-bahagikan hasil dan manfaat yang diperoleh daripada tanah Felda tersebut kepada waris-waris yang sah mengikut bahagian yang telah diputuskan.

7. Tanah Felda boleh dituntut sebagai harta sepencarian.

Bagaimanapun, bahagian peratusan masing-masing adalah tertakluk kepada Mahkamah Syariah untuk tentukannya. Paling penting, bahagian tersebut tidak boleh dipecah bahagikan.

Kepada peneroka dan generasi kedua Felda, Nurain Akmal Khairunnisa berpesan supaya mereka cakna tentang perkara itu.

“Wajib bagi semua memahami perkara ini dan bersedia awal dengan langkah-langkah terbaik dari segi perancangan harta untuk mengelakkan sebarang perbalahan melibatkan tanah Felda pada kemudian hari.

“Sementelah, bagi mereka yang bercadang untuk membeli tanah Felda, fikirlah banyak kali kerana ia satu pembelian yang berisiko,” titipnya.

Foto: Pexels

Berita Semasa,

Sekarang masa terbaik sediakan pelan pewarisan harta pusaka. Ini yang perlu kita sediakan…

RAMAI yang bekerja di rumah pada saat ini. Meskipun tidak menetap di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB), namun itulah normal baharu yang perlu dibiasakan pada saat pandemik Covid-19 masih memuncak di negara kita.

PKPB juga memberi peluang kepada ahli keluarga untuk menikmati masa bersama.

Selain itu, ia merupakan waktu yang sesuai untuk menyediakan satu pelan pewarisan harta pusaka.

Secara umumnya, harta pusaka adalah harta yang dimiliki semasa hayat dan dibahagikan kepada waris-waris selepas kematian pewaris.

Masalah harta pusaka bukan lagi masalah kecil di negara kita. Dianggarkan lebih RM70 bilion harta pusaka tidak dituntut. Ia akan membarah dan barangkali menjadi kian parah jika tiada sebarang tindakan dilakukan sama ada dari pihak kerajaan, pewaris dan waris.

Jika kita telusuri, antara faktor-faktor yang menyebabkan masalah harta pusaka ialah waris tidak mengetahui harta yang dimiliki oleh pewaris atau si mati. Terdapat pewaris yang merahsiakan pembelian harta seperti kereta dan rumah.

Selepas berlaku kematian, waris perlu membuat permohonan pengurusan pusaka sama ada di Amanah Raya Berhad, Unit Pembahagian Pusaka Kecil atau Mahkamah Tinggi Sivil. Antara dokumen yang diperlukan adalah dokumen berkaitan pemilikan harta oleh pewaris. Jika waris tidak mengambil maklum tentangnya, ia akan menyebabkan waris membuat permohonan pengurusan pusaka berulang-ulang kali.

Dalam satu kes, ada pewaris yang tidak menyenaraikan harta dimiliki secara formal, malah, dokumen pemilikan tidak disimpan secara tersusun dan sistematik. Barangkali ada waris yang maklum tentang kewujudan harta tersebut, namun dokumen pemilikan tidak ditemui.

Oleh itu, penulis berpendapat, pewaris perlu menyediakan satu senarai lengkap harta-harta yang dimiliki berserta dokumendokumen pemilikan seperti geran atau perjanjian jual beli rumah, geran kereta, akaun simpanan dan pelaburan, dokumen pembiayaan atau hutang dan sijil takaful.

Harta pusaka

Jika waris tidak mempunyai dokumen yang lengkap itu, mereka akan mengalami kesukaran dalam membuat carian di Pejabat Tanah (andai harta dalam bentuk tanah atau rumah) dan permohonan surat pemilikan kenderaan di Jabatan Pengangkutan Jalan.

Para waris sukar untuk mendapatkan maklumat akaun si mati jika berurusan dengan pihak institusi kewangan kerana ia berkaitan dengan perlindungan data peribadi.

Senarai itu juga sangat diperlukan supaya waris dapat menganggarkan jumlah nilaian harta yang ditinggalkan. Nilaian dan jenis harta (harta alih seperti kenderaan dan simpanan serta harta tidak alih seperti rumah dan tanah) sangat penting untuk membantu waris mengenal pasti agensi yang tepat dalam membuat permohonan pusaka.

Hal ini disebabkan terdapat tiga agensi pengurusan pusaka di Malaysia yang masing-masing mempunyai bidang kuasa berbeza.

Unit Pembahagian Pusaka Kecil umpamanya, mempunyai bidang kuasa untuk permohonan harta pusaka kecil (harta alih dan tidak alih) yang bernilai kurang daripada RM2 juta, Amanah Raya Berhad pula bagi harta pusaka ringkas (harta alih sahaja) yang bernilai kurang daripada RM600,000, manakala Mahkamah Tinggi Sivil bagi harta pusaka biasa yang bernilai lebih daripada RM2 juta.

Pada masa sama, pewaris juga perlu menyenaraikan hutang-hutang yang masih belum diselesaikan seperti pembiayaan peribadi, kereta, rumah dan pendidikan.

Perkara itu bertepatan dengan firman ALLAH SWT: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu.” (Surah al-Baqarah, ayat 280)

Bukan hanya hutang-hutang kepada manusia, hutang kepada ALLAH juga perlu disenaraikan seperti fidyah, kifarah dan zakat yang belum diselesaikan. Senarai hutang ini perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta pusaka diagihkan kepada waris-waris mengikut pembahagian faraid.

Selain daripada senarai harta, pemilik harta perlu mempunyai senarai waris. Waris-waris boleh terdiri daripada pasangan, anak-anak, ibu bapa dan adik-beradik. Bagi menyemak waris-waris yang layak menerima pusaka, pewaris perlu merujuk pakar ilmu pusaka atau merujuk laman web http://www.esyariah.gov.my/ dan http://faraid.usm.my.

(Artikel berkaitan: Suami meninggal, ini yang WAJIB isteri tahu tentang peninggalan harta arwah)

Waris

Secara umumnya, waris-waris yang layak menerima pusaka dibahagikan kepada dua iaitu ashab al-furud dan asabah. Waris ashab al-furud merupakan waris yang layak menerima pusaka dan bahagiannya telah ditetapkan dalam al-Quran. Contohnya, suami atau isteri, ibu bapa dan anak perempuan.

Harta pusaka

Bagi waris asabah pula, ia melibatkan waris yang layak menerima pusaka dan bahagian pusaka. Ia tidak ditentukan jumlah kerana bergantung pada jumlah yang tinggal selepas waris ashab al-furud mendapat bahagiannya. Misalnya, anak lelaki atau anak lelaki bersama dengan anak perempuan. Senarai waris itu sangat diperlukan kerana kemungkinan terdapat waris-waris yang layak, tetapi tidak diketahui status.

Terdapat juga kes berkaitan pusaka yang mana waris tidak disenaraikan ketika membuat permohonan pusaka. Perkara yang sering terjadi ialah waris yang terdiri daripada anak-anak pewaris daripada perkahwinan yang terdahulu. Walaupun pasangan yang terdahulu tidak mendapat bahagian pusaka, namun anak-anak daripada hasil perkahwinan tersebut layak untuk menerima bahagian pusaka.

Bukan itu sahaja, terdapat juga kes yang mana pewaris menyembunyikan perkahwinan dan mempunyai anak. Sedangkan, pasangan dan anak-anak tersebut juga layak menerima pusaka.

Bagi mengatasi masalah itu, suka untuk penulis mencadangkan agar pemilikpemilik harta membuat dua senarai penting ini bagi memudahkan waris-waris untuk menuntut pusaka selepas kematian.

Penulis: Dr Mohd Khairy Kamarudin, Pensyarah Kanan, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia

Foto: Freepik