Browsing Tag

Fathu Makkah

Mecca Classic
Jendela Dunia, Video,

[Video] Fathu Makkah : Trivia 20 Ramadan

no comment

Fathu Makkah (فتح مكة)  memberi maksud Pembebasan Kota Makkah daripada pengaruh, amalan dan cengkaman jahiliyah.

Berlaku pada 20 Ramadan 8 Hijrah, di mana Nabi Muhammad SAW  berserta 10,000 anggota pasukan tentera Islam bergerak dari Madinah menuju Makkah, dan kemudian menguasai Makkah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah.

Perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani pada bulan Zulkaedah Tahun ke-6 Hijrah di antara Quraisy dan Muslim untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun.

Meskipun hubungan yang lebih baik terjadi antara Makkah dan Madinah setelah menandatangani Perjanjian Hudaybiyah itu, namun ia tidak berkekalan.

Perjanjian itu telah dirosakkan oleh Quraisy dengan sekutunya Bani Bakr, menyerang Bani Khuza’ah yang merupakan sekutu Muslim.

Semasa dalam perajalanan memasuki kota Makkah, Rasulullah membahagikan dua pasukannya untuk memasuki Kota Makkah. 

Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan, sementara Zubair bin Awwam memimpin pasukan sayap kiri dan membawa bendera Nabi SAW melalui dataran tinggi. 

Setelah memasuki kota Mekkah Nabi Muhammad mengelilingi Kaabah dan bertakbir di setiap sudutnya. Pada hari pembukaan kota Makkah juga umat Islam telah menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Kaabah.